Assignatures

Esteu aquí

Obligatòria

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny

Acrònim Nom complet Obert 24-25 Llengües
F Física Q1, Q2 Català
FM Fonaments Matemàtics Q1, Q2 Català, Castellà
IC Introducció als Computadors Q1, Q2 Català
PRO1 Programació I Q1, Q2 Català, Castellà, Anglès (Q1)
EC Estructura de Computadors Q1, Q2 Català
M1 Matemàtiques I Q1, Q2 Català, Castellà, Anglès (Q2)
M2 Matemàtiques II Q1, Q2 Català, Castellà, Anglès
PRO2 Programació II Q1, Q2 Català, Castellà
BD Bases de Dades Q1, Q2 Català
CI Interfícies de Computadors Q1, Q2 Català, Castellà
EDA Estructures de Dades i Algorismes Q1, Q2 Català, Castellà, Anglès (Q1)
PE Probabilitat i Estadística Q1, Q2 Català, Castellà, Anglès (Q1)
SO Sistemes Operatius Q1, Q2 Català, Castellà, Anglès (Q1)
AC Arquitectura de Computadors Q1, Q2 Català, Castellà
EEE Empresa i Entorn Econòmic Q1, Q2 Català, Castellà
IDI Interacció i Disseny d'Interfícies Q1, Q2 Català, Castellà
IES Introducció a l'Enginyeria del Software Q1, Q2 Català
XC Xarxes de Computadors Q1, Q2 Català, Anglès (Q2)
PAR Paral·lelisme Q1, Q2 Català, Castellà, Anglès (Q1)
PROP Projectes de Programació Q1, Q2 Català, Castellà

Especialitat

Computació

Assignatures obligatòries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 24-25 Llengües
A Algorísmia Q1, Q2 Català, Castellà
G Gràfics Q1, Q2 Català
IA Intel·ligència Artificial Q1, Q2 Català, Castellà
LI Lògica a la Informàtica Q1, Q2 Català
LP Llenguatges de Programació Q1, Q2 Català
TC Teoria de la Computació Q1, Q2 Català, Castellà
Assignatures complementàries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 24-25 Llengües
AA Ampliació d'Algorísmia Q2 Català
APA Aprenentatge Automàtic Q1 Castellà
CAIM Cerca i Anàlisi d'Informació Massiva Q1 Català, Castellà
CL Compiladors Q2 Català
CN Computació Numèrica Q2 Castellà
IO Investigació Operativa Q1 Català
SID Sistemes Intel·ligents Distribuïts Q2 Castellà

Enginyeria de Computadors

Assignatures obligatòries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 24-25 Llengües
AC2 Arquitectura de Computadors II Q1, Q2 Català, Castellà
DSBM Disseny de Sistemes Basats en Microcomputadors Q1, Q2 Català, Castellà
MP Multiprocessadors Q1, Q2 Castellà
PEC Projecte d'Enginyeria de Computadors Q1, Q2 Català, Castellà
SO2 Sistemes Operatius II Q1, Q2 Català, Castellà
XC2 Xarxes de Computadors II Q1, Q2 Castellà
Assignatures complementàries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 24-25 Llengües
CASO Conceptes Avançats de Sistemes Operatius Q2 Català, Castellà
CPD Centres de Processament de Dades Q1, Q2 Català
PAP Programació i Arquitectures Paral·leles Q2 Català
PCA Programació Conscient de l'Arquitectura Q2 Català, Castellà
PDS Processament Digital del Senyal Q1 Català
STR Sistemes de Temps Real Q2 Català
VLSI VLSI Q1 Català

Enginyeria del Software

Assignatures obligatòries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 24-25 Llengües
AS Arquitectura del Software Q1, Q2 Català
ASW Aplicacions i Serveis Web Q1, Q2 Català
DBD Disseny de Bases de Dades Q1, Q2 Català
ER Enginyeria de Requisits Q1, Q2 Català, Castellà
GPS Gestió de Projectes de Software Q1, Q2 Català
PES Projecte d'Enginyeria del Software Q1, Q2 Català, Castellà
Assignatures complementàries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 24-25 Llengües
CAP Conceptes Avançats de Programació Q1 Català
CBDE Conceptes per a Bases de Dades Especialitzades Q1 Català, Castellà
CSI Conceptes de Sistemes d'Informació Q1, Q2 Català
ECSDI Enginyeria del Coneixement i Sistemes Distribuïts Intel·ligents Q2 Castellà
SIM Simulació Q1, Q2 Català
SOAD Sistemes Operatius per a Aplicacions Distribuïdes Q2 Català, Castellà

Sistemes d'informació

Assignatures obligatòries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 24-25 Llengües
ADEI Anàlisi de Dades i Explotació de la Informació Q1, Q2 Català
DSI Disseny de Sistemes d'Informació Q1, Q2 Català
ER Enginyeria de Requisits Q1, Q2 Català, Castellà
NE Negoci Electrònic Q1, Q2 Català
PSI Projecte de Sistemes d'Informació Q2 Català
SIO Sistemes d'Informació per a Les Organitzacions Q1, Q2 Català
Assignatures complementàries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 24-25 Llengües
ABD Administració de Bases de Dades Q2 Català
CAIM Cerca i Anàlisi d'Informació Massiva Q1 Català, Castellà
EDO Estratègia Digital a Les Organitzacions Q1 Castellà
IO Investigació Operativa Q1 Català
MI Màrqueting a Internet Q2 Català, Castellà
VPE Viabilitat de Projectes Empresarials Q1 Català, Castellà

Tecnologies de la informació

Assignatures obligatòries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 24-25 Llengües
ASO Administració de Sistemes Operatius Q1, Q2 Català, Castellà
PI Protocols d'Internet Q1, Q2 Català, Castellà
PTI Projecte de Tecnologies de la Informació Q1, Q2 Català, Castellà
SI Seguretat Informàtica Q1, Q2 Català, Castellà
SOA Sistemes Operatius Avançats Q1, Q2 Català, Castellà
TXC Tecnologies de Xarxes de Computadors Q1, Q2 Català, Castellà
Assignatures complementàries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 24-25 Llengües
AD Aplicacions Distribuïdes Q1 Castellà
CASO Conceptes Avançats de Sistemes Operatius Q2 Català, Castellà
CPD Centres de Processament de Dades Q1, Q2 Català
IM Internet Mòbil Q2 Castellà
SDX Sistemes Distribuïts en Xarxa Q2 Català
TCI Transmissió i Codificació de la Informació Q1 Català

Optativa

Acrònim Nom complet Obert 24-25 Llengües
APC Arquitectura del PC
APSS Habilitats Acadèmiques i Professionals d'Expressió Oral en Anglès Q1, Q2 Anglès
ASDP Habilitats Acadèmiques Pel Desenvolupament de Projectes en Anglès Q1, Q2 Anglès
ASMI Aspectes Socials i Mediambientals de la Informàtica Q1, Q2 Català
C Criptografia Q1 Castellà
CCQ Computació i Criptografia Quàntiques Q1, Q2 Català
CDI Compressió de Dades i Imatges Q2 Català, Castellà
DCS Disseny de Corbes i Superfícies Q2 Anglès
ECE Ètica a la Ciència i l'Enginyeria
EET Educació, Enginyeria i Tecnologia Q2 Català
FDM Física dels Dispositius de Memòria Q2 Català
FOMAR Física Orientada a la Modelització i l'Animació Realista Q2 Anglès
GCS Gestió de la Ciberseguretat Q1, Q2 Anglès
GEOC Geometria Computacional Q1 Anglès
LDPE Lideratge i Desenvolupament Professional a l'Enginyeria Q1 Castellà
MD Mineria de Dades Q1, Q2 Anglès
PAE Projecte Aplicat d'Enginyeria Q1, Q2 Català
ROB Robòtica Q1, Q2 Català, Castellà
SLDS Software Lliure i Desenvolupament Social Q1 Castellà
TGA Targetes Gràfiques i Acceleradors Q2 Castellà
VC Visió per Computador Q1, Q2 Català
VJ Videojocs Q1, Q2 Català, Castellà
WSE Habilitats d'Expressió Escrita en Anglès per a l'Enginyeria Q1, Q2 Anglès

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny