Computació d'Altes Prestacions

Esteu aquí

Sobre

El màster universitari proporciona als titulats els millors fonaments en camps com l’Arquitectura de Computadors i la Supercomputació. A més, posseiran uns coneixements profunds de sistemes digitals i disseny de microprocessadors, sistemes de supercomputació i programació paral·lela.

Destinataris

Aquest màster universitari està adreçat a estudiants que posseeixen un títol de grau en l’àrea de l’Enginyeria (p. Ex.: Informàtica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria de Telecomunicació)  o ciències aplicades (p. Ex.: Matemàtiques, Física, Biologia) i desitgin adquirir coneixements més profunds sobre la computació d’alt rendiment, i més concretament, la supercomputació, l’arquitectura de computadors i la tecnologia.

 


Optativa
Obligatòria
Treball Final de Màster

 

Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Treball Final de Màster
(TFM - 30 ECTS)

 

Optativa d'Especialització

Cal escollir cinc d'entre aquestes set assignatures.

Microarquitectura i Disseny de Processadors

Supercomputació

 

Optativa

Es poden escollir assignatures de MIRI o d'altres màsters de la UPC.