Computació d'Altes Prestacions

Esteu aquí

Sobre

El màster universitari proporciona als titulats els millors fonaments en camps com l’Arquitectura de Computadors i la Supercomputació. A més, posseiran uns coneixements profunds de sistemes digitals i disseny de microprocessadors, sistemes de supercomputació i programació paral·lela.

Destinataris

Aquest màster universitari està adreçat a estudiants que posseeixen un títol de grau en l’àrea de l’Enginyeria (p. Ex.: Informàtica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria de Telecomunicació)  o ciències aplicades (p. Ex.: Matemàtiques, Física, Biologia) i desitgin adquirir coneixements més profunds sobre la computació d’alt rendiment, i més concretament, la supercomputació, l’arquitectura de computadors i la tecnologia.

Coordinador d'especialitat

Josep Llosa Espuny

Competències Tècniques de cada especialitat

HIGH PERFORMANCE COMPUTING

  • CEE4.1
    Capacidad de analizar, evaluar y diseñar computadores y proponer nuevas técnicas de mejora en su arquitectura.
  • CEE4.2
    Capacidad de analizar, evaluar, diseñar y optimizar software considerando la arquitectura y de proponer nuevas técnicas de optimización.
  • CEE4.3
    Capacidad de analizar, evaluar, diseñar y administrar software de sistema en entornos de supercomputación.

Assignatures

Assignatures obligatòries d'especialitat

Assignatures complementàries d'especialitat

Optativa
Obligatòria
Treball Final de Màster

 

Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Treball Final de Màster
(TFM - 30 ECTS)

 

Optativa d'Especialització

Cal escollir cinc d'entre aquestes set assignatures.

Microarquitectura i Disseny de Processadors

Supercomputació

 

Optativa

Projecte d'Innovació Interdisciplinari
(I2P - 6 ECTS)

També és possible:

- Realitzar reconeixement de crèdits per "Pràctiques Externes" o "Experiència Laboral i Professional"

- Cursar assignatures d'altres especialitats de MIRI

- Cursar assignatures d'altres màsters de la UPC