El CERN, Organisation européenne pour la recherche nucléaire, ofereix, en diferents programes, la possibilitat d'anar a treballar, fer pràctiques o el doctorat.

Presentació d'oportunitats al CERN

Té ajut econòmic: 
Descripció ajut econòmic: 

Existeixen ajuts que seran diferents en funció del programa en el que es vagi al CERN.

Obert a les següents titulacions: 
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades
Grau en Enginyeria Informàtica
Màster en Enginyeria Informàtica
Màster en Innovació i Recerca en Informàtica
Màster en Intel·ligència Artificial