GRINS - Grup de Robòtica Intel·ligent i Sistemes

Esteu aquí

El Grup de Robòtica Intel·ligent i Sistemes (GRINS) està format per membres del departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial

L’activitat del grup s'orienta cap a tres línies complementàries:

  • Disseny i desenvolupament de sistemes de processament de la imatge i visió per computador, especialment orientats al control, guiatge i supervisió de sistemes robòtics
  • Sistemes robòtics adaptats a entorns específics
  • Sistemes multiagents amb habilitats col·laboratives

Actualment els principals àmbits d'aplicació són els robots mèdics (tan quirúrgics com assistencials), robots submarins, contol de robots mòbils i sistemes de control distribuït.

Producció científica

Dona una ullada a la pàgina web de la producció científica de la recerca de la UPC:futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Blog Arcitec UPC

Descobreix i/o publica els projectes de recerca duts a terme per estudiants de la FIB al blog arcitec de la UPC

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional