GRINS - Grup de Robòtica Intel·ligent i Sistemes

Esteu aquí

El Grup de Robòtica Intel·ligent i Sistemes (GRINS) està format per membres del departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial

L’activitat del grup s'orienta cap a tres línies complementàries:

  • Disseny i desenvolupament de sistemes de processament de la imatge i visió per computador, especialment orientats al control, guiatge i supervisió de sistemes robòtics
  • Sistemes robòtics adaptats a entorns específics
  • Sistemes multiagents amb habilitats col·laboratives

Actualment els principals àmbits d'aplicació són els robots mèdics (tan quirúrgics com assistencials), robots submarins, contol de robots mòbils i sistemes de control distribuït.

Producció científica

Dona una ullada a la pàgina web de la producció científica de la recerca de la UPC: futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Treballs de fi de grau i màster dels estudiants

Descobreix al portal de coneixement obert de la UPC els projectes duts a terme per estudiants de la FIB 

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional