Abans de marxar

Esteu aquí

Normativa de Mobilitat

Pots participar en un programa de mobilitat si curses qualsevol de les titulacions que oferta la FIB i satisfas els requisits:

 • Estudiantat del GEI: Consulta els requisits a la Normativa de Mobilitat de grau.
 • Estudiantat del GCED: Haver superat 180 ECTS d'assignatures obligatòries del grau.
 • Estudiantat del MAI, MEI, MIRI, MCYBERS o MDS: Per a poder demanar una mobilitat has d'haver completat, com a mínim, un quadrimestre de la teva titulació de màster.

Què pots fer durant la teva estada acadèmica?

OPT = crèdits optatius, CE = crèdits complementaris d'especialitat, TFG = treball de fi de grau, TFM = treball de fi de màster.

Estudiantat GEI (màxim 60 ECTS)

42 ECTS OPT + 12 ECTS CE + 18 ECTS TFG

Estudiantat GCED (màxim 60 ECTS)

36 ECTS OPT + TAED2 + 18 ECTS TFG

Estudiantat MIRI (màxim 60 ECTS)

12 ECTS OPT + 18 ECTS CE, si s'escau, + 30 ECTS TFM

Estudiantat MAI (màxim 30 ECTS)

12 ECTS OPT + 18 ECTS TFM

Estudiantat MEI (màxim 30 ECTS)

30 ECTS TFM

Estudiantat MCYBERS (màxim 12 ECTS)

12 ECTS TFM

Estudiantat MDS (màxim 60 ECTS)

30 ECTS OPT + 30 ECTS TFM

Què he de fer abans de marxar?

1. Sol·licita plaça

Abans de demanar una mobilitat, comprova que satisfàs els requisits per fer-ho.

Consulta les convocatòries dels diferents programes de mobilitat en el calendari de mobilitat per saber quin és el procediment per sol·licitar plaça i tota la informació rellevant.

Per fer l'assignació de plaça els/les estudiants sol·licitants són ordenats tenint en compte la nota mitja i les alfes dels dos últims quadrimestres (paràmetre de rendiment). S'assignarà plaça de mobilitat per aquest ordre segons les preferències consignades en la vostra petició i en funció de la disponibilitat de places.

La resolució es comunicarà per correu electrònic.

2. Accepta la plaça

Un cop tens concedida una plaça de mobilitat, has d'acceptar-la a través de l'e-Secretaria (només en el cas de les peticions fetes per l'e-Secretaria). La no acceptació implicarà la renúncia a la plaça.

3. Busca el procediment de la universitat de destí

Consulta el web de la universitat de destí, busca l'apartat d'Exchange o Incoming Students i revisa tota la documentació requerida per a l'intercanvi acadèmic. Si no trobes la informació i, ja han passat dies des de la teva nominació sense que la universitat de destí hagi contactat amb tu, pots enviar un email directament a l'Àrea de Relacions Internacionals de la universitat de destí i preguntar què has de fer.

4. Emplena el formulari d'admissió

Fes el formulari d'admissió, Application Form, de la universitat de destí. L'has d'enviar abans d’una certa data que és diferent per a cada universitat. Tingues molt en compte el deadline.

Si et demanen un certificat de notes o transcript of records envia un email a la secretaria de la FIB sol·licitant certificat ECTS en anglès o castellà en funció de la destinació.

5. Emplena l'acord acadèmic

Consulta a la pàgina web de la universitat de destí les assignatures oferides als estudiants d'intercanvi. Quan tinguis la llista de possibles assignatures a cursar hauràs de demanar cita prèvia (via meet) amb el/la Vicedegà/na de Relacions Internacionals per concretar l’acord acadèmic, Learning Agreement. Normalment, aquest document s'envia juntament amb l'Application Form i la resta de documentació requerida.

 

 • Acord acadèmic per al programa Erasmus+ (aquest procés es fa mitjançant la e-secretaria)
 • Acord acadèmic per a estades fora del programa Erasmus+

Si curses assignatures:

 • Per tal de garantir el reconeixement acadèmic de la mobilitat, totes les assignatures hauran de portar el vistiplau del/la Vicedegà/na de Relacions Internacionals abans que enviïs la documentació a la universitat de destí.
 • MAI se’t reconeixeran assignatures obligatòries de la teva titulació ni assignatures ja cursades.
 • Per fer assignatures complementàries d'especialitat de GEI o del MIRI, necessites el vistiplau del/la responsable de l'especialitat que haurà de signar el document pertinent. En el cas del GCED caldrà el vistiplau del Cap d'Estudis a les assignatures convalidables per l’obligatòria comuna TAED2.

GEI: Autorització de complementàries d'especialitat

GCED: Autorització assignatures en mobilitat

Màster: Autorització de complementàries d'especialitat

Si has de fer el TFG o el TFM:

 • Tant per al TFG com per al TFM necessites el vistiplau del/la responsable de l'especialitat que haurà de signar el document pertinent i que haurà d'estar penjat a la e-Secretaria com a molt tard al iniciar l'estada de mobilitat

Autorització del TFG en mobilitat

Autorització del TFM en mobilitat

 • Es recomana intentar trobar el director des de Barcelona mitjançant el/la responsable de mobilitat de la universitat de destí.
 • El projecte es presenta allà d'acord amb les regles de la universitat de destí. La FIB només necessita el certificat de notes original que inclogui la qualificació obtinguda i el nombre de crèdits. A més, caldrà que pugis la memòria al Racó de la FIB .

6. Lliura la carta d'acceptació

Un cop enviïs l'Application Form junt amb tota la documentació requerida, has d'esperar que resolgui la universitat de destí. Si ets acceptat, t'ho comunicaran mitjançant una carta d'acceptació o un e-mail. L'hauràs de penjar a la teva e-Secretaria. Comprova que s'indiquin les dates previstes d'inici i fi de la teva estada. 

7. Lliura l'acord financer a la FIB. (únicament per a destinacions europees del programa Erasmus+)

A través de l'e-Secretaria, un cop estigui disponible, podràs accedir a l'acord financer que hauràs de signar al portafirmes amb el carnet UPC. L'acord financer és el document associat a la beca Erasmus+.

8. Fes la sol·licitud de la beca Erasmus+

En el període en què estigui oberta la convocatòria de la beca Erasmus+ (rebràs un email quan s'obri la convocatòria), trobaràs el tràmit per fer la sol·licitud a la seu electrònica de la UPC. El resguard que es generi l'hauràs de penjar a la teva e-Secretaria.

9. Lliura un ordre SEPA vigent (per a mobilitats associades a beca)

Els estudiants que sol·liciten beca han de:

1. Informar d’un número de compte per rebre els diners de la beca.

 • Es tracta un compte específic per rebre la beca de mobilitat.
 • Aquest compte ha d’estar a nom del beneficiari de la beca
 • L’estudiant ha d’entrar a la seva e-secretaria: Mobilitat/Estada de Mobilitat/Pestanya Dades generals/Dades bancàries i afegir el compte

2. Tenir un ordre SEPA vigent

 • L’ordre SEPA és la mateixa que es fa servir per la matrícula (no és específica de mobilitat)
 • Si ja la tens vigent, no cal que facis res.
 • Si no tens ordre SEPA o ja ha caducat, cal que entris a la teva e-secretaria: Les meves dades/Comptes bancaris/Compte bancari associat a l’ordre SEPA, afegeixis les dades, signis el document i cliquis a guardar.
 • No cal que el compte estigui a nom del beneficiari de la beca.

Documents que cal que pengis a la e-Secretaria

 • Carta d'acceptació
 • Learning Agreement. Un cop estigui signat per les 3 parts.
 • Autoritzacions del/la responsable d'especialitat, si s'escau, per a complementàries d'especialitat i/o TFG/TFM en mobilitat.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària europea (enviar a )
 • Acord financer, per a destinacions del programa Erasmus+ . Normalment aquest document s'habilita durant l'estada de mobilitat, per tant, no és imprescindible penjar-lo abans de marxar.
 • Credencial de mobilitat, per a estades a Suïssa o destinacions no europees.

És imprescindible que la documentació estigui penjada a la e-Secretaria abans de marxar.

10. Fes el test d'idiomes (únicament per a estades en el marc del programa Erasmus+)

Abans de l'inici de la teva estada hauries de fer el test de nivell d'idiomes. Ès recomanable que facis l’examen a la plataforma OLS i accedeixis als cursos en línia que t'interessin, malgrat no sigui obligatori presentar justificant conforme has fet el test d'idioma.

Clica a l'enllaç per trobar tota la informació sobre com fer-ho.

11. Revisa el precompromís de matrícula

D'acord amb el teu expedient i l'acord acadèmic prèviament acordat, es generarà el teu precompromís de matrícula de mobilitat que has de consultar mitjançant l'e-Secretaria abans de fer la matrícula. Has de comunicar qualsevol error que trobis perquè aquest precompromís serveix per preparar la teva matrícula real de mobilitat.

 

12. Fes la matrícula a la FIB

T'has de matricular el dia i hora que et toqui segons l’ordre de matrícula, via e-Secretaria. Recorda que la matrícula només la pagues a la FIB i no ho has de fer a la universitat destí. Condicions

En el moment de fer la matrícula s'incorporarà una assegurança obligatòria que cobrirà l'estada de mobilitat de l'estudiant. L'import d'aquesta assegurança s'afegirà al total de la matrícula. En formalitzar la matrícula l'estudiant podrà consultar el certificat de cobertures i les dades de contacte en cas d'emergència a l'apartat de documentació de mobilitat de l'e-secretaria.

 

A l'Oficina de Mobilitat de la UPC (plaça de Telecos) et podran informar de:

 • Cobertura mèdica/Seguretat Social
 • Visats/Situació legal

 

 

Contactes


Relacions Internacionals FIB

Telèfon
(34) 93 401 07 37
E-mail

Oficina de Mobilitat Internacional del Campus Nord

Telèfon
(34) 93 401 69 37
E-mail
Web

Vicedeganat de Relacions Internacionals

Telèfon
(34) 93 401 69 61
E-mail