Personal

Esteu aquí

La gestió i els serveis de la FIB tenen com a missió respondre amb polivalència davant de les demandes dels usuaris per tal de mantenir els estàndars de qualitat en el servei, que sempre els han caracteritzat.

 • Carme Murillo

  • José M. Diéguez (Cap d'Àrea) 
  • Carme Alcalà (Tècnica de Gestió Acadèmica)
  • Carme Bernaus
  • Maribel Gutiérrez (Tècnica de Gestió - Màsters)
  • Carolina Martín
  • Andrés Vázquez Palomo
  • Vacant (Cap d'Àrea)
  • Pere Abraham
  • Eugènia Bretones
  • Laia Igelmo
  • Montserrat Jándula (Projectes específics)
  • Cristian Lisotto
  • M. Cruz Arancón (Cap d'Àrea)
  • Lina Chalé
  • Laura Palanca
  • Rosa Anglès (Cap d'Àrea)
  • Elena Baldrich

  Consergeria

  • Ton Castells (Cap de Consergeria)
  • José Marcos
  • Carlos Mariño
  • Javier Ruíz
  • Lluïsa Romeu (Cap de Secretaria de Deganat)
  • Merche Bombín
  • Christine Brenot
 • Direcció

  • Josep Casanovas
  • Rosa María Martín

  Àrea de Sistemes, Aules i Comunicació (ASAC)

  • Antonia Gómez (Cap d'Àrea)
  • Gonzalo Abril
  • Jordi Guibernau
  • Sandra Marsà
  • Cristina Morales
  • Alejandro Carlos Nadal
  • Jordi Reñé
  • Antonio Rodríguez
  • Dani Sánchez
  • Joan Antoni Torres
  • Víctor González
  • Nicolas Muscolo
  • Ferran Ramírez
  • Antonio Riera
  • Carles Romo
  • Ian Sangines 

  Àrea de SIstemes d'Informació i Gestió (ASIG)

  • Albert Obiols (Cap d'Àrea)
  • Anna Casas
  • Ignacio Herranz
  • Jaume Moral
  • Elvira Pallàs
  • Manel Rodero
  • Matias Altamirano
  • Jorgina Arres
  • Monica Follana
  • Francisco Martínez
  • Florencia Rimolo
  • Joan Torras
  • Kevin Callado

  Àrea de Desenvolupament de Projectes Tecnològics (ADEPT)

  • Marta Cuatrecasas (Cap d'Àrea)
  • Mari Paz Linares
  • Jordi Casanovas
  • José Francisco Crespo
  • Iwona Maciejewska
  • Cristina Montañola
  • Jordi Montero
  • Xavier Oriol
  • Albert Renom
  • Jamie Arjona
  • Juan Salmerón
  • Àlex Català
  • Josep De Cid
  • Albert Diaz
  • Carla Diví
  • Adrià Garcia
  • Ester Lorente
  • Eduard Maura
  • Marc Molinuevo
  • Sergio Paredes
  • Gerard Pradas
  • Francesc de Paula 
  • Gonzalo Recio
  • Albert Ripol
  • Adrian Sánchez
  • Juan José Vázquez
  • Marc Vila
  • Antonello Carella

  Administració

  • Susana Franciso (Cap d'Àrea)
  • Mikel Recio