Personal

Esteu aquí

La gestió i els serveis interns de la FIB dins de l'entorn de la Unitat Transversal de Gestió de l'àmbit TIC al Campus Nord (UTGTICCN) tenen com a missió respondre amb polivalència davant de les demandes dels usuaris i de mantenir els estàndars de qualitat en el servei.