Procediment de matrícula

Quan?

  • Especialitat Tecnologia: 27 de setembre de 2018 a les 10.00 h.
  • Especialitat Formació professional (tecnologies industrials): 27 de setembre de 2018 a les 10.00 h.

La sessió de matrícula consisteix en:

  • Xerrada introductòria d'uns 45 minuts
  • Procés matrícula al PC uns 15 minuts 

On has d'anar?

La matrícula dels estudiants nous es fa presencialment a la Facultat d'Informàtica de Barcelona a l'edifici B6 del Campus Nord UPC.

Documentació que cal aportar

En el cas de demanar alguna beca, descompte matrícula o exempció cal aportar la documentació corresponent. Tots aquests documents han d'estar vigents en el moment de la matrícula.

Assegurança 

L'assegurança escolar obligatòria ofereix cobertura a les estudiantes i als estudiants menors de 28 anys.

Per tant, s'adverteix a l'estudiantat major de 28 anys de la necessitat de subscriure l'assegurança voluntària d'accidents que ofereix cobertura en cas d'accident tant en l'àmbit públic com en el privat i sense límit d'edat a totes les persones que la contractin, tal com s'informa a l'adreça www.upc.edu/sga/ca/matricula/assegurances.

Qui es pot matricular en aquest torn

L'estudiantat matriculat en aquest programa de la UPC  en cursos anteriors i que han complert els requisits de la normativa de permanència.

Quan?

28 de setembre de 2018

Com matricular-te?

La matrícula es realitzarà online a través de l'e-Secretaria, de 10.00 a 14.00 hores.

Documentació que cal aportar

No és necessària cap documentació a excepció de la que acredita situacions que donen dret a reduccions de matrícula. 

Informació pràctica que trobaràs a la web de la UPC