Procediment de matrícula

Prepara la teva matrícula

Segueix els passos següents per poder formalitzar-la.

Si no et pots registrar, no t’amoïnis. Ves directament al centre docent el dia i l’hora assignats per realitzar la matrícula.

 1. Registra't abans de matricular-te
  • A continuació rebràs un correu per poder obtenir les teves credencials d’usuari i contrasenya.
  • Una vegada completat aquest procés ja podràs accedir a l’eSecretaria i a la resta d’intranets docents de la UPC.
 2. Accedeix a l'e-Secretaria per validar i completar les teves dades

Des de l’eSecretaria hauràs:

 • Revisar i modificar les teves dades personals (si hi ha alguna dada que no pots modificar, ho podràs fer el dia de la matrícula portant la documentació acreditativa necessària).
 • Modificar, si cal, el domicili familiar i el domicili que tens durant el curs.
 • Autoritzar l’ús de les teves dades (RGPD).
 • Autoritzar la domiciliació o fraccionament dels pagaments, si optes per aquesta modalitat (ordre SEPA signada pel titular del compte i lliurar-la el dia de la matrícula). Consulta les modalitats de pagament

Una vegada hagis revisat la informació a l’eSecretaria, recorda que encara no hauràs completat la MATRÍCULA, cosa que hauràs de fer presencialment al centre, un cop hagis llegit la resta de passos.

Quan?

 • 2 d'octubre de 2019 (hora a determinar)

La sessió de matrícula consisteix en:

 • Entrega de documentació
 • Procés matrícula al PC uns 15 minuts 

On has d'anar?

La matrícula dels estudiants nous es fa presencialment a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (a determinar), del Campus Nord de la UPC.

Documentació que cal aportar

 • Acreditació del nivell B1 de la tercera llengua, si no tens un grau cursat en un universitat catalana
 • Acreditació del nivell B1 de català o castellà, si ets estudiant estranger.
 • En el cas de demanar alguna beca, descompte matrícula o exempció cal aportar la documentació corresponent.

Tots aquests documents han d'estar vigents en el moment de la matrícula.

Assegurança 

L'assegurança escolar obligatòria ofereix cobertura a les estudiantes i als estudiants menors de 28 anys.

Per tant, s'adverteix a l'estudiantat major de 28 anys de la necessitat de subscriure l'assegurança voluntària d'accidents que ofereix cobertura en cas d'accident tant en l'àmbit públic com en el privat i sense límit d'edat a totes les persones que la contractin, tal com s'informa a l'adreça www.upc.edu/sga/ca/matricula/assegurances.

Qui es pot matricular en aquest torn

L'estudiantat matriculat en aquest programa de la UPC  en cursos anteriors i que han complert els requisits de la normativa de permanència.

Quan?

1 d'octubre de 2019

Com matricular-te?

La matrícula es realitzarà online a través de l'e-Secretaria, de 10.00 a 14.00 hores.

Documentació que cal aportar

No és necessària cap documentació a excepció de la que acredita situacions que donen dret a reduccions de matrícula. 

Informació pràctica que trobaràs a la web de la UPC