Seminaris d'Innovació i Recerca en Informàtica

SIRI s'organitza en activitats, avaluables separadament, a escollir entre un conjunt divers d'activitats. Es pretén que l'oferta d'activitats sigui variada i que hi hagi un cert grau d'elecció per part de l'estudiant en el moment de sumar els 6 ECTS. Aquí s'inclou un llistat detallat de possibles tipus d'activitats que es poden realitzar com a part de SIRI, com es poden obtenir, i com s'avaluararan.

A continuació es troba el llistat d'activitats que s'estan portant a terme actualment, altres que es faran properament i aquelles que ja es van realitzar durant aquest any acadèmic.