Paràmetre Alfa

Esteu aquí

El centre docent podrà, en casos degudament justificats, no tenir en compte el paràmetre de resultats acadèmics d'un determinat període lectiu a efectes del "Rendiment mínim a la fase no inicial dels estudis" per a aquells estudiants i estudiantes que ho sol·licitin de forma motivada. La documentació annexa a la instància s'haurà de presentar a la Secretaria de la FIB.

Les sol·licituds es faran a través de l'e-Secretaria.

Tràmit en línia

e-Secretaria
Període Q2: 
divendres, 28 gener, 2022

Estudiants que no han obtingut el rendiment acadèmic mínim a la fase no inicial.

Un cop registrada la sol·licitud a l'e-Secretaria, caldrà justificar-ne el motiu presentant la documentació addicional necessària a la Secretaria Acadèmica (Edifici B6, planta 0).

Aquest tràmit és gratuït.