Paràmetre Alfa

Esteu aquí

El centre docent podrà, en casos degudament justificats, no tenir en compte el paràmetre de resultats acadèmics d'un determinat període lectiu a efectes del "Rendiment mínim a la fase no selectiva dels estudis" per a aquells estudiants i estudiantes que ho sol·licitin de forma motivada. La documentació anexa a la instancia s'haurà de presentar a la Secretaria de la FIB.

Les sol·licituds es faran a través de l'e-Secretaria.

Tràmit online

e-Secretaria
Període Q2: 
dijous, 16 gener, 2020 a dijous, 23 gener, 2020

Estudiants que no han obtingut el rendiment acadèmic mínim a la fase no selectiva.

Un cop registrada la sol·licitud a l'e-Secretaria, caldrà justificar-ne el motiu presentant la documentació addicional necessària a la Secretaria Acadèmica (Edifici B6, planta 0).

Aquest tràmit és gratuït.