Paràmetre Alfa

Esteu aquí

Informació curs 2019-2020 quadrimestre de primavera

Donades les circumstàncies excepcionals derivades de la declaració de l’estat d’alarma i la suspensió de la docència presencial a la universitat:
En el càlcul dels paràmetres de seguiment de progrés de l’estudiantat no es tindran en compta les qualificacions del segon quadrimestre o les anuals del curs 2019-20, si aquestes poden condicionar la matrícula de cursos posteriors, suposar la seva desvinculació o qualsevol altre efecte acadèmic.

El centre docent podrà, en casos degudament justificats, no tenir en compte el paràmetre de resultats acadèmics d'un determinat període lectiu a efectes del "Rendiment mínim a la fase no selectiva dels estudis" per a aquells estudiants i estudiantes que ho sol·licitin de forma motivada. La documentació anexa a la instància s'haurà de presentar a la Secretaria de la FIB.

Les sol·licituds es faran a través de l'e-Secretaria.

Tràmit online

e-Secretaria

Donades les circumstàncies excepcionals derivades de la declaració de l’estat d’alarma i la suspensió de la docència presencial a la universitat:
En el càlcul dels paràmetres de seguiment de progrés de l’estudiantat no es tindran en compta les qualificacions del segon quadrimestre o les anuals del curs 2019-20, si aquestes poden condicionar la matrícula de cursos posteriors, suposar la seva desvinculació o qualsevol altre efecte acadèmic.

Estudiants que no han obtingut el rendiment acadèmic mínim a la fase no inicial.

Un cop registrada la sol·licitud a l'e-Secretaria, caldrà justificar-ne el motiu presentant la documentació addicional necessària a la Secretaria Acadèmica (Edifici B6, planta 0).

Aquest tràmit és gratuït.