Paràmetre Alfa

Esteu aquí

El centre docent podrà, en casos degudament justificats, no tenir en compte el paràmetre de resultats acadèmics d'un determinat període lectiu a efectes del "Rendiment mínim a la fase no selectiva dels estudis" per a aquells estudiants i estudiantes que ho sol·licitin de forma motivada.

Les sol·licituds es faran a través de l'e-Secretaria.

Tràmit online

e-Secretaria
Període Q1: 
dilluns, 14 gener, 2019 a divendres, 25 gener, 2019

Estudiants que no han obtingut el rendiment acadèmic mínim a la fase no selectiva.

Un cop registrada la sol·licitud a l'e-Secretaria, caldrà justificar-ne el motiu presentant la documentació addicional necessària a la Secretaria Acadèmica (Edifici B6, planta 0).

Aquest tràmit és gratuït.