Computació Avançada

Sobre

La Computació Avançada és una disciplina que aborda els problemes de computació complexos des de la perspectiva teòrica i pràctica. Considera els algorismes, és a dir, els processos humans o automàtics per a la transformació de dades com a temes per al seu estudi sistemàtic. L’objectiu és entendre les seves limitacions i potencial, i fer servir aquests coneixements per a aportar solucions algorísmiques més innovadores i eficients. 

Destinataris

L’especialització està dirigida a estudiants amb coneixements d’Informàtica, Enginyeria de Computadors o Matemàtiques, que puguin demostrar que posseeixen nocions sòlides d’algorismes elementals, habilitats en programació i un coneixement bàsic de matemàtica discreta. Els estudiants d’altres àmbits científics i tecnològics també són ben rebuts, però se’ls pot exigir que hagin cursat uns estudis de grau que garanteixin el compliment dels requisits.

 

 

 

Optativa
Obligatòria
Treball Final de Màster

 

Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Treball Final de Màster
(TFM - 30 ECTS)

 

Optativa

Es poden escollir assignatures de MIRI o d'altres màsters de la UPC.