Computació Avançada

Sobre

La Computació Avançada és una disciplina que aborda els problemes de computació complexos des de la perspectiva teòrica i pràctica. Considera els algorismes, és a dir, els processos humans o automàtics per a la transformació de dades com a temes per al seu estudi sistemàtic. L’objectiu és entendre les seves limitacions i potencial, i fer servir aquests coneixements per a aportar solucions algorísmiques més innovadores i eficients. 

Destinataris

L’especialització està dirigida a estudiants amb coneixements d’Informàtica, Enginyeria de Computadors o Matemàtiques, que puguin demostrar que posseeixen nocions sòlides d’algorismes elementals, habilitats en programació i un coneixement bàsic de matemàtica discreta. Els estudiants d’altres àmbits científics i tecnològics també són ben rebuts, però se’ls pot exigir que hagin cursat uns estudis de grau que garanteixin el compliment dels requisits.

 

Coordinador d'especialitat

Person Department Email
Duch Brown, Amalia CS

Professors d'especialitat

Person Department Email
Arias Vicente, Marta CS
Arratia Quesada, Argimiro CS
Atserias Peri, Albert CS
Balcázar Navarro, Jose Luis CS
Belanche Muñoz, Luis Antonio CS
Cortadella Fortuny, Jordi CS
Duch Brown, Amalia CS
Ferrer Cancho, Ramon CS
Lozano Boixadors, Antoni CS
Martínez Parra, Conrado CS
Messeguer Peypoch, Xavier CS
Rodriguez Carbonell, Enric CS
Roura Ferret, Salvador CS
Serna Iglesias, Maria Jose CS

Competències Tècniques de cada especialitat

COMPUTACIÓ AVANÇADA

  • CEE3.1
    Capacitat per a identificar barreres computacionals i analitzar la complexitat de problemes computacionals en diversos àmbits de la ciència i la tecnologia; així com per representar problemes d'alta complexitat en estructures matemàtiques que puguin ser tractades eficientment amb esquemes algorítmics.
  • CEE3.2
    Capacitat per utilitzar un espectre ampli i variat de recursos algorítmics per resoldre problemes d'alta dificultat algorísmica.
  • CEE3.3
    Capacitat per entendre les necessitats computacionals de problemes de disciplines diferents de la informàtica i efectuar contribucions significatives en equips multidisciplinaris que facin servir la computació.

Assignatures

Assignatures obligatòries d'especialitat

Assignatures complementàries d'especialitat

 

Optativa
Obligatòria
Treball de Fi de Màster
Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Quadrimestre 1

Quadrimestre 2

Quadrimestre 3

Quadrimestre 4

Activitats de seminaris

Les activitats per aconseguir els crèdits de SIRI es poden realitzar en qualsevol quadrimestre del màster. Consulta el detall dels seminaris.

Optativa

Visualització de Dades
(VD - 6 ECTS)

Sistemes d'aprenentatge automàtic en producció
(MLOps - 6 ECTS)