Computació Avançada

Sobre

La Computació Avançada és una disciplina que aborda els problemes de computació complexos des de la perspectiva teòrica i pràctica. Considera els algorismes, és a dir, els processos humans o automàtics per a la transformació de dades com a temes per al seu estudi sistemàtic. L’objectiu és entendre les seves limitacions i potencial, i fer servir aquests coneixements per a aportar solucions algorísmiques més innovadores i eficients. 

Destinataris

L’especialització està dirigida a estudiants amb coneixements d’Informàtica, Enginyeria de Computadors o Matemàtiques, que puguin demostrar que posseeixen nocions sòlides d’algorismes elementals, habilitats en programació i un coneixement bàsic de matemàtica discreta. Els estudiants d’altres àmbits científics i tecnològics també són ben rebuts, però se’ls pot exigir que hagin cursat uns estudis de grau que garanteixin el compliment dels requisits.

 

 

Optativa
Obligatòria
Treball de Fi de Màster

 

Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Treball de Fi de Màster
(TFM - 30 ECTS)

 

Optativa

Es poden escollir assignatures de MIRI o d'altres màsters de la UPC.