Computació Avançada

Sobre

La Computació Avançada és una disciplina que aborda els problemes de computació complexos des de la perspectiva teòrica i pràctica. Considera els algorismes, és a dir, els processos humans o automàtics per a la transformació de dades com a temes per al seu estudi sistemàtic. L’objectiu és entendre les seves limitacions i potencial, i fer servir aquests coneixements per a aportar solucions algorísmiques més innovadores i eficients. 

Destinataris

L’especialització està dirigida a estudiants amb coneixements d’Informàtica, Enginyeria de Computadors o Matemàtiques, que puguin demostrar que posseeixen nocions sòlides d’algorismes elementals, habilitats en programació i un coneixement bàsic de matemàtica discreta. Els estudiants d’altres àmbits científics i tecnològics també són ben rebuts, però se’ls pot exigir que hagin cursat uns estudis de grau que garanteixin el compliment dels requisits.

 

Coordinador d'especialitat

Jordi Petit Silvestre

Competències Tècniques de cada especialitat

ADVANCED COMPUTING

  • CEE3.1
    Capacidad para identificar barreras computacionales y analizar la complejidad de problemas computacionales en diversos ámbitos de la ciencia y la tecnología; así como para representar problemas de alta complejidad en estructuras matemáticas que puedan ser tratadas eficientemente con esquemas algorítmicos.
  • CEE3.2
    Capacidad para utilizar un espectro amplio y variado de recursos algorítmicos para resolver problemas de alta dificultad algorítmica.
  • CEE3.3
    Capacidad para entender las necesidades computacionales de problemas de disciplinas distintas de la informática y efectuar contribuciones significativas en equipos multidisciplinares que usen la computación.

Assignatures

Assignatures obligatòries d'especialitat

Assignatures complementàries d'especialitat

 

Optativa
Obligatòria
Treball Final de Màster

 

Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Treball Final de Màster
(TFM - 30 ECTS)

 

Optativa

Es poden escollir assignatures de MIRI o d'altres màsters de la UPC.