Pla d'estudis

 

Els 120 crèdits ECTS estan estructurats en:

 • Assignatures Obligatòries: 78 ECTS, dels quals:
  • Assignatures Comunes: 30 ECTS
  • Assignatures d'Especialització: 48 ECTS
 • Assignatures Optatives: 12 ECTS
 • Treball Final de Màster: 30 ECTS


Optativa
Obligatòria
Treball Final de Màster
Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Treball Final de Màster
(TFM - 30 ECTS)

 

Optativa

També és possible:

 • Realitzar reconeixement de crèdits per "Pràctiques Externes" o "Experiència Laboral i Professional"
 • Cursar assignatures d'altres especialitats de MIRI
 • Cursar assignatures d'altres màsters de la UPC


Optativa
Obligatòria
Treball Final de Màster
Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

 

Semestre 4

Treball Final de Màster
(TFM - 30 ECTS)

 

Optativa

També és possible:

 • Realitzar reconeixement de crèdits per "Pràctiques Externes" o "Experiència Laboral i Professional"
 • Cursar assignatures d'altres especialitats de MIRI
 • Cursar assignatures d'altres màsters de la UPC


Optativa
Obligatòria
Treball Final de Màster
Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

 

Semestre 4

Treball Final de Màster
(TFM - 30 ECTS)

 

Optativa

També és possible:

 • Realitzar reconeixement de crèdits per "Pràctiques Externes" o "Experiència Laboral i Professional"
 • Cursar assignatures d'altres especialitats de MIRI
 • Cursar assignatures d'altres màsters de la UPC


Optativa
Obligatòria
Treball Final de Màster
Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

 

Semestre 4

Treball Final de Màster
(TFM - 30 ECTS)

Optativa d'Especialització

Optativa

També és possible:

 • Realitzar reconeixement de crèdits per "Pràctiques Externes" o "Experiència Laboral i Professional"
 • Cursar assignatures d'altres especialitats de MIRI
 • Cursar assignatures d'altres màsters de la UPC


Optativa
Obligatòria
Treball Final de Màster
Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

 

Semestre 4

Treball Final de Màster
(TFM - 30 ECTS)

 

Optativa d'Especialització

Cal escollir cinc d'entre aquestes set assignatures.

Microarquitectura i Disseny de Processadors

Supercomputació

 

Optativa

També és possible:

 • Realitzar reconeixement de crèdits per "Pràctiques Externes" o "Experiència Laboral i Professional"
 • Cursar assignatures d'altres especialitats de MIRI
 • Cursar assignatures d'altres màsters de la UPC


Optativa
Obligatòria
Treball Final de Màster
Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

 

Semestre 4

Treball Final de Màster
(TFM - 30 ECTS)

 

Optativa d'Especialització

Optativa

Es poden escollir assignatures de MIRI o d'altres màsters de la UPC.