Pla d'estudis

Els 120 crèdits ECTS estan estructurats en:

  • Assignatures Obligatòries: 78 ECTS, dels quals:
    • Assignatures Comunes: 30 ECTS
    • Assignatures d'Especialització: 48 ECTS
  • Assignatures Optatives: 12 ECTS
  • Treball de Fi de Màster: 30 ECTS

El Màster en Innovació i Recerca en Informàtica ofereix 6 àrees d'especialització: