Pla d'estudis

Els 120 crèdits ECTS crèdits estan estructurats en:

  • Assignatures Obligatòries: 78 ECTS, dels quals:
    • Assignatures Comunes: 30 ECTS
    • Assignatures d'Especialització: 48 ECTS
  • Assignatures Optatives: 12 ECTS
  • Treball Final de Màster: 30 ECTS

 


 

Optativa
Obligatòria
Treball de Fi de Màster

 

Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Treball Final de Màster
(TFM - 30 ECTS)

 

Optativa

Es poden escollir assignatures de MIRI o d'altres màsters de la UPC.


 

Optativa
Obligatòria
Treball de Fi de Màster

 

Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Treball Final de Màster
(TFM - 30 ECTS)

 

Optativa

Es poden escollir assignatures de MIRI o d'altres màsters de la UPC.


Optativa
Obligatòria
Treball de Fi de Màster

 

Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Treball Final de Màster
(TFM - 30 ECTS)

 

Optativa

Es poden escollir assignatures de MIRI o d'altres màsters de la UPC.Optativa
Obligatòria
Tesi de Màster

 

Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Treball Final de Màster
(TFM - 30 ECTS)

 

Optativa d'Especialitat

Cal escollir cinc d'entre aquestes set assignatures.

Microarchitecture and Processors Design

Supercomputing

 

Optativa

Es poden escollir assignatures de MIRI o d'altres màsters de la UPC.


Optativa
Obligatòria
Treball de Fi de Màster

 

Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Treball Final de Màster
(TFM - 30 ECTS)

 

Optativa


Es poden escollir assignatures de MIRI o d'altres màsters de la UPC.