Màster en Mobilitat Urbana

Esteu aquí

El Màster en Mobilitat Urbana té com a objectiu millorar la mobilitat urbana a les nostres ciutats i a tot el món, la qual cosa requereix no sols la millora de la infraestructura tècnica (cap a una infraestructura de transport intel·ligent, internet of things, etc.), sinó també la planificació holística, l'execució i el funcionament. La transformació urbana requereix que la majoria de les parts interessades interactuin i entenguin les perspectives dels altres per fer que aquesta millora sigui efectiva. Per tant, aquest programa permet als professionals de diferents perfils d'enginyeria rebre formació, proporcionant qualificacions específiques en el sector, i el coneixement i l'aprofundiment en les operacions de transport, els serveis de mobilitat, la ciència de dades, les TIC i les tecnologies energètiques per a una mobilitat sostenible. A més, el programa proporciona les eines fonamentals de l'esperit empresarial i la innovació per a fer front a la ràpida transformació de la societat mundial.

El Màster en Mobilitat Urbana està ofert pel programa EIT Urban Mobility Master School o com un programa de màster propi de la UPC-BarcelonaTech.

Aquest màster ofereix dos intensificacions (tracks): Sustainable Urban Mobility Transitions (SUMT) i Smart Mobility Data Science and Analytics (SMDSA). La intensificació SUMT és ofertada per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona, mentre que la intensificació SMDA és ofertada per la Facultat d'Informàtica de Barcelona. La informació disponible a la resta d'apartats a aquesta web fa referència a la intensificació SMDA. 

Coordinadora: Lídia Montero 

Núm. places

30 (considerant ambdós programes)

Durada

4 quadrimestres (2 anys) a temps complet

Dedicació

120 crèdits ECTS

Idioma

Anglès

Perfil d'entrada

El programa acull els candidats que tenen una base sòlida en la resolució analítica de problemes amb vista als detalls com aquells amb una llicenciatura en Enginyeria, Ciències de la Computació, Tecnologies de la Informació, Enginyeria del Software, Enginyeria de Computadors, Sistemes de la Informació o un camp relacionat.

Partners

Polimi
TU/e
Tartu
logo Ghent university

UPC