Ofertes de projectes

Esteu aquí

Consulta ofertes d'altres estudis i especialitats

Most EU citizens are concerned about online privacy. EPRIVO aims at building a European data-driven observatory that automatically looks for online services that do not respect our privacy rights.

El projecte consisteix en determinar el grau d'obstrucció de la traquea en pacients afectats de tranquobroncomalacia. L'anàlisi es farà a partir de videos enregistrats en pacients amb la malaltia diagnosticada. Cal determinar dinàmicament la llum de la traquea utilitzant tècniques de visió per computador

Consulta ofertes d'altres estudis i especialitats