Ofertes de projectes

Esteu aquí

Consulta ofertes d'altres estudis i especialitats

Es vol desenvolupar una aplicació de Realitat augmentada que visualitzi un circuit i permeti conduir un cotxe per aquest circuit. Aquesta aplicació haurà de permetre més d'un jugador, per tant caldrà que un dels jugadors (el primer) es converteixi en servidor i permeti que altres puguin connectar-se a la mateixa carrera (amb cotxes de diferents colors, per exemple). Caldrà també implementar la comunicació necessària entre els diferents participants i el servidor. Cada usuari haurà de disposar de controls per fer moure el seu cotxe.

Es vol desenvolupar una aplicació que permeti visualitzar en Realitat Augmentada un model anatòmic (llegint un QR o indicant posició en espai). Es podrà inspeccionar el model anatòmic canviant el punt de vista extern. El model tindrà un conjunt de punts d'interès (coneguts i indicats sobre el model) que l'usuari podrà seleccionar i que transportaran a l'usuari a una vista interior del put d'interès. Aquesta vista interior es convertirà en una visualització 360 per a què l'usuari pugui mirar al seu voltant.

Estudiar las opciones y estándares para incorporar información de "provenance" sobre datos médicos, enfocándose principalmente a estándares (formatos y/o protocolos). Se partirá de la experiencia del grupo en "provenance" para imágenes o para información genómica, aplicándola a datos médicos, como los representados en documentos HL7 o recursos FHIR. Además, se analizará cómo garantizar que la información (metadatos) de Provenance no es modificada y no afecta a la privacidad de nadie. Al final se haría un demostrador.

Aquest projecte de final de grau té com a objectiu desenvolupar un programari per calcular Regions de Contacte Independents (ICRs) que permetin immobilitzar objectes articulats en 3D. Utilitzant un model de núvol de punts amb direccions normals a la superfície, el programari garantirà la fixació de l'objecte independentment de la posició exacta del contacte. Es basarà en coneixements de cinemàtica i jacobià de robots, i s'implementarà en C++ o Python, ampliant mètodes existents per objectes 2D articulats i 3D sòlids.

Aquest treball té com a objectiu definir, dissenyar i començar a implementar una eina per a l'avaluació de l'estudiantat en assignatures de grau sobre decisions referides a la Gestió de la Producció i les Operacions, en una mena de joc d'empresa. Per tant, es proposa la creació d'un joc d'empresa, a partir d'una aplicació informàtica per executar decisions de planificació, gestió d'estocs i similar. Aplicable a assignatures de grau d'ETSEIB. Possiblement es pugui també utilitzar en altres centres.

L'objectiu del projecte consisteix en classificar un conjunt d'espècies a partir d'imatges reals d'ocells. S'estudiaran diferents solucions basades en característiques locals i/o deep learning.

The GESSI research group has a web application called SOPCOM that allows the definition and composition of software engineering processes. This project will consist on adding some functionalities to the application and testing the application for improving its reliability and usability. This project will start from the current version of the SOPCOM tool developed in a TFG. Technologies: Angular, TypeScript, NodeJS, Angular Material, PHP, MySQL, Docker, Postman

S'ofereix una beca d'iniciació a la recerca de 20 hores/setmana amb un salari aprox. de 600 Euros/mes per realitzar el TFM en el marc del projecte Eprivo.eu.

In the proposed project, we are interested in the mobile setting, and propose the use of depth information, on top of the usual RGB (Red, Green, Blue) pixel data acquired by mobile device cameras, to track and quantify visual attention.

El projecte consisteix en usar tècniques de visió per computador per a l'aprenentatge i reconeixement d'un dataset de senyals de trànsit.

Consulta ofertes d'altres estudis i especialitats