Pla d'estudis

El pla d'estudis de Grau+Màster en Enginyeria Informàtica de la FIB ha estat aprovat en Junta de Facultat el 9 de març de 2022. Està adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i té una càrrega lectiva de 330 crèdits ECTS:

  • 132 crèdits obligatoris de grau
  • 48 crèdits d'especialitat de grau, a triar entre una de les especialitats
  • 42 crèdits optatius de grau
  • 48 crèdits obligatoris de màster
  • 12 crèdits optatius de màster
  • 18 crèdits de Treball de Fi de Grau associats a l'especialitat seleccionada
  • 30 crèdits de Treball de Fi de Màster

Estructura del pla d'estudis

L’organització dels estudis és semestral. Cada curs es divideix en dos semestres. El primer curs té vuit assignatures de 7,5 crèdits ECTS cada una. La resta d'assignatures del Grau+Màster en Enginyeria Informàtica són de 6 crèdits ECTS.

La següent figura presenta l'estructura del pla d'estudis de Grau+Màster en Enginyeria Informàtica de la FIB.
 

Semestre 1

Obligatòria
7,5 ECTS

Obligatòria
7,5 ECTS

Obligatòria
7,5 ECTS

Obligatòria
7,5 ECTS

Semestre 2

Obligatòria
7,5 ECTS

Obligatòria
7,5 ECTS

Obligatòria
7,5 ECTS

Obligatòria
7,5 ECTS

Semestre 3

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Semestre 4

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Semestre 5

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria especialitat
6 ECTS

Obligatòria especialitat
6 ECTS

Obligatòria especialitat
6 ECTS

Semestre 6

Obligatòria especialitat
6 ECTS

Obligatòria especialitat
6 ECTS

Obligatòria especialitat
6 ECTS

Complement especialitat
6 ECTS

Complement especialitat
6 ECTS

Optativa
6 ECTS

Semestre 7

Optativa
6 ECTS

Optativa
6 ECTS

Optativa
6 ECTS

Optativa
6 ECTS

Optativa
6 ECTS

Optativa
6 ECTS

Semestre 8

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Optativa
6 ECTS

Semestre 9

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Treball de Fi de Grau
18 ECTS

Semestre 10

Optativa
6 ECTS

Treball de Fi de Màster
30 ECTS