Abans de tornar

Esteu aquí

Què he de fer abans de tornar?

1. Fes signar el certificat d'estada

La universitat d'acollida t'ha d'emplenar i signar el certificat d’estada amb les dates reals de la teva estada acadèmica. Aquest certificat no serà vàlid si la data de signatura és prèvia a la data de fi de la teva estada. El document el trobaràs a la teva e-secretaria>mobilitat>estada mobilitat.

NO S'ACCEPTA el certificat d'estada propi de la universitat d'acollida.

Aquest certificat és imprescindible per tancar l'expedient de mobilitat i per justificar la beca rebuda, altrament hauràs de retornar els diners de la beca (si en tens, és clar).

Si has rebut beques per part de més d'una institució, has de tenir un certificat d'estada original (si és que ho demanen a la convocatòria) per a cadascuna d'elles. El més freqüent és necessitar un certificat per la UPC i un per a l'AGAUR (Generalitat).

2. Fes-nos arribar el transcript of records

La universitat d'acollida també t'ha de generar un certificat de notes i te'l pot donar en mà o enviar-nos-el per correu postal a l'adreça següent:

Facultat d'Informàtica de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya
Àrea de Relacions Internacionals
Planta baixa de l'edifici B6 del Campus Nord
C/Jordi Girona Salgado,1-3
08034 Barcelona - Espanya

En qualsevol cas, tingues en compte que la FIB ha d'acabar tenint sempre l'original, signat i segellat, com més aviat millor i que el certificat de notes ha de correspondre exactament amb les assignatures fixades a l'acord acadèmic.

Contactes


Relacions Internacionals FIB

Telèfon
(34) 93 401 07 37
E-mail 

Vicedeganat d'Estudiantat

Telèfon
(34) 93 401 69 61
E-mail 

Oficina de Mobilitat Internacional del Campus Nord

Telèfon
(34) 93 401 69 37
E-mail 
Web