Abans de tornar

Esteu aquí

Què he de fer abans de tornar?

1. Fes signar el certificat d'estada

La universitat d'acollida t'ha d'emplenar i signar el certificat d’estada amb les dates reals de la teva estada acadèmica. Aquest certificat no serà vàlid si la data de signatura és prèvia a la data de fi de la teva estada. El document el trobaràs a la teva e-secretaria>mobilitat>estada mobilitat. Un cop signat l'hauràs de penjar a l'e-secretaria.

NO S'ACCEPTA el certificat d'estada propi de la universitat d'acollida.

Aquest certificat és imprescindible per tancar l'expedient de mobilitat i per justificar la beca rebuda, altrament hauràs de retornar els diners de la beca (si en tens, és clar).

Si has rebut beques per part de més d'una institució, has d'obtenir el certificat d'estada corresponent per a cadascuna d'elles. El més freqüent és necessitar un certificat més per a l'AGAUR (Generalitat, beca Mobint).

2. Fes-nos arribar el transcript of records

La universitat d'acollida també t'ha de generar un certificat de notes i te'l pot donar en mà o enviar-nos-el per correu postal a l'adreça següent:

Facultat d'Informàtica de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya
Àrea de Relacions Internacionals
Planta baixa de l'edifici B6 del Campus Nord
C/Jordi Girona Salgado,1-3
08034 Barcelona - Espanya

Tingues en compte que el certificat de notes ha de correspondre exactament amb les assignatures fixades a l'acord acadèmic.

També acceptem el certificat de notes en format digital, sempre i quan ens arribin a des de la universitat de destí. NO S'ACCEPTEN TRANSCRIPTS ENVIATS PELS ALUMNES.

Contactes


Relacions Internacionals FIB

Telèfon
(34) 93 401 07 37
E-mail

Oficina de Mobilitat Internacional del Campus Nord

Telèfon
(34) 93 401 69 37
E-mail
Web

Vicedeganat de Relacions Internacionals

Telèfon
(34) 93 401 69 61
E-mail