Abans de tornar

Esteu aquí

Què he de fer abans de tornar?

1. Fes signar el certificat d'estada

La universitat d'acollida t'ha d'emplenar i signar el certificat d’estada amb les dates reals de la teva estada acadèmica. Aquest certificat no serà vàlid si la data de signatura del responsable de la univesitat d'acollida és prèvia a la data de fi de la teva estada. El document el trobaràs a la teva e-secretaria>mobilitat>estada mobilitat. Un cop signat l'hauràs de penjar a l'e-secretaria.

NO S'ACCEPTA el certificat d'estada propi de la universitat d'acollida.

Aquest certificat és imprescindible per tancar l'expedient de mobilitat i per justificar la beca rebuda, altrament hauràs de retornar els diners de la beca (en el cas de ser beneficiari de beca).

2. Fes-nos arribar el transcript of records

La universitat d'acollida ha d'enviar el certificat de notes en format digital a  

NO S'ACCEPTEN TRANSCRIPTS ENVIATS PELS ALUMNES.

En el cas d'universitats partner que informin als estudiants que no envien el transcript a la universitat de l'estudiant, caldrà que ens feu arribar les credencials de la Intranet des de la qual teniu accés al trasncript per tal que ens els puguem descarregar.

Tingues en compte que el certificat de notes ha de correspondre exactament amb les assignatures fixades a l'acord acadèmic.

 

Contactes


Relacions Internacionals FIB

Telèfon
(34) 93 401 07 37
E-mail

Oficina de Mobilitat Internacional del Campus Nord

Telèfon
(34) 93 401 69 37
E-mail
Web

Vicedeganat de Relacions Internacionals

Telèfon
(34) 93 401 69 61
E-mail