Pla d'estudis

El Màster en Big Data Management and Analytics (BDMA) és un programa Erasmus Mundus de dos anys (quatre quadrimestres).

BDMA és un programa que cobreix les disciplines de gestió i anàlisi de les dades en el camp del tractament de dades massives o Big Data (BD). Per fer-ho, construeix sobre els fonaments de l’Intel·ligència de Negoci o Business Intelligence (BI) i es complementa amb competències transversals. Aquest programa ha estat dissenyat conjuntament per un consorci d’universitats Europees, entre les que es troba la UPC, per proveïr l’estudiant amb les competències necessàries per ser un especialista en BI i BD.

Al ser un Erasmus Mundus, BDMA implica mobilitat. El següent gràfic esquematitza la mobilitat necessària: 

El primer i segon quadrimestre són de curs obligatori per a tots els estudiants, així com l’escola d’estiu. Al tercer quadrimestre els estudiants eligeixen una especialització: anàlisi de procesos de negoci, ajuda a la decisió o estadístiques i aprenentatge profund. El darrer quadrimestre està destinat a la tesi de màster.

Un cop completat el programa, els estudiants reben un títol de la ULB, UPC i la universitat d’especialització (TU/e, CS o UniPD). Es pot trobar més informació a la pàgina http://bdma.ulb.ac.be/bdma/