GPLN - Grup de Processament del Llenguatge Natural

Esteu aquí

El grup de Processament del Llenguatge Natural (GPLN) està format per membres del departament de Ciències de la Computació, tot i que compta amb la col·laboració asidua de grups de recerca en lingüística de la Universitat de Barcelona. El grup va ser reconegut com a integrant del Grup d'Investigació de Qualitat per la Comissió Interdepartamental de Recerca i Tecnologia (CIRIT) de la Generalitat de Catalunya, i des del 1997, com a grup de recerca consolidat a totes les edicions del Pla de Recerca de Catalunya.

Les seves principals línies de recerca són:

  • Processos bàsics d'anàlisi i desambiguació del llenguatge (morfològics, sintàctics, semàntics)
  • Aprenentatge automàtic del llenguatge natural
  • Traducció Automàtica
  • Resum Automàtic
  • Extracció de la informació
  • Representació del coneixement
  • Adquisició del coneixement lexico-semàntic
  • Construcció semiautomàtica d'ontologies lexico-semàntiques

En 1999, el GPLN el grup de recerca GPS, del departament de Teoria del Senyal i Comunicacions es van associar per crear el grup de recerca TALP (Tecnologia i Aplicacions del Llenguatge i la Parla).

Producció científica

Dona una ullada a la pàgina web de la producció científica de la recerca de la UPC: futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Treballs de fi de grau i màster dels estudiants

Descobreix al portal de coneixement obert de la UPC els projectes duts a terme per estudiants de la FIB 

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional