GPLN - Grup de Processament del Llenguatge Natural

Esteu aquí

El grup de Processament del Llenguatge Natural (GPLN) està format per membres del departament de Ciències de la Computació, tot i que compta amb la col·laboració asidua de grups de recerca en lingüística de la Universitat de Barcelona. El grup va ser reconegut com a integrant del Grup d'Investigació de Qualitat per la Comissió Interdepartamental de Recerca i Tecnologia (CIRIT) de la Generalitat de Catalunya, i des del 1997, com a grup de recerca consolidat a totes les edicions del Pla de Recerca de Catalunya.

Les seves principals línies de recerca són:

  • Processos bàsics d'anàlisi i desambiguació del llenguatge (morfològics, sintàctics, semàntics)
  • Aprenentatge automàtic del llenguatge natural
  • Traducció Automàtica
  • Resum Automàtic
  • Extracció de la informació
  • Representació del coneixement
  • Adquisició del coneixement lexico-semàntic
  • Construcció semiautomàtica d'ontologies lexico-semàntiques

En 1999, el GPLN el grup de recerca GPS, del departament de Teoria del Senyal i Comunicacions es van associar per crear el grup de recerca TALP (Tecnologia i Aplicacions del Llenguatge i la Parla).

Producció científica

Dona una ullada a la pàgina web de la producció científica de la recerca de la UPC:futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Blog Arcitec UPC

Descobreix i/o publica els projectes de recerca duts a terme per estudiants de la FIB al blog arcitec de la UPC

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional