Normativa acadèmica

Normativa Genèrica dels Màster de la UPC

Consulteu la Normativa dels Màster de la UPC a la web del Servei de Gestió Acadèmica

Normativa específica FIB

Consulteu la Normativa de Permanència als estudis de per aquest màster.