Normativa acadèmica

Normativa Genèrica dels Màster de la UPC

Consulteu la Normativa dels Màster de la UPC a la web del Servei de Gestió Acadèmica

Normatives específiques FIB-MSEC