UNITECH

El programa de mobilitat UNITECH està adreçat a estudiants d'enginyeria d'un alt rendiment acadèmic, que a més tenen un perfil de lideratge, proactivitat, bona comunicació, capacitat de treball en equip i una altra sèrie de competències transversals. Aquest programa es desenvolupa en el marc de la xarxa UNITECH.

El programa consisteix en:

  1. Una estada d'intercanvi en una de les universitats de la xarxa UNITECH. Durant l'estada els participants han de combinar assignatures tècniques junt amb assignatures de l'ambit de l'economia i business.
  2. Una estada en pràctiques en una de les empreses UNITECH.
  3. Tres sessions obligatòries d'activitats i tallers on es desenvolupen competències com: personal skills, treball en grup, etc.

El programa UNITECH requereix una estada acadèmica i una estada de pràctiques i, per tant, la durada mitjana estimada i desitjada del programa és d'un any.

Per finalitzar el programa UNITECH:

  • Els estudiants han de superar un mínim de 20 crèdits ECTS en l'estada d'intercanvi.
  • L'estada de pràctiques ha d'equivaldre a un mínim de 30 crèdits ECTS. (2.5 crèdits=1 setmana de pràctiques; és a dir fer un mínim de 12 setmanes de pràctiques).
  • A més, hi ha 30 crèdits ECTS que es poden distribuir entre fer més crèdits a la universitat de destinació o allargar una mica les pràctiques.
  • El programa requereix, a més, que els estudiants hagin cursat, sigui a la universitat d'origen o bé durant l'estada d'intercanvi, un total de 10 crèdits ECTS de l'àmbit de management (economia, màrketing, business, etc.)

Troba tota la informació detallada al web del Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC

Consulta com sol·licitar plaça

Esquema del programa

Té ajut econòmic: 
Descripció ajut econòmic: 

El programa atorga un ajut de 1.000 euros a tots els estudiants participants, després d’iniciar el programa. L’ajut es tramita directament des de la coordinació del programa UNITECH a Zurich.

Per l’estada en la universitat de destinació UNITECH: l’estudiant pot optar, segons convocatòries, als ajuts Erasmus+ KA103_estudis i als ajuts MOBINT de l’AGAUR.

Per l’estada de pràctiques en una empresa UNITECH: l’estudiant pot optar, segons convocatòries, als ajuts Erasmus+ KA103_pràctiques.

Obert a les següents titulacions: 
Màster en Ciència de Dades
Màster en Innovació i Recerca en Informàtica
Màster en Intel·ligència Artificial