UNITECH

El programa de mobilitat UNITECH està adreçat a estudiants d'enginyeria d'un alt rendiment acadèmic, que a més tenen un perfil de lideratge, proactivitat, bona comunicació, capacitat de treball en equip i una altra sèrie de competències transversals. Aquest programa es desenvolupa en el marc de la xarxa UNITECH.

El programa consisteix en:

  1. Una estada d'intercanvi en una de les universitats de la xarxa UNITECH. Durant l'estada els participants han de combinar assignatures tècniques junt amb assignatures de l'ambit de l'economia i business.
  2. Una estada en pràctiques en una de les empreses UNITECH.
  3. Tres sessions obligatòries d'activitats i tallers on es desenvolupen competències com: personal skills, treball en grup, etc.

El programa UNITECH requereix una estada acadèmica i una estada de pràctiques i, per tant, la durada mitjana estimada i desitjada del programa és d'un any.

Per finalitzar el programa UNITECH:

  • Els estudiants han de superar un mínim de 20 crèdits ECTS en l'estada d'intercanvi.
  • L'estada de pràctiques ha d'equivaldre a un mínim de 30 crèdits ECTS. (2.5 crèdits=1 setmana de pràctiques; és a dir fer un mínim de 12 setmanes de pràctiques).
  • A més, hi ha 30 crèdits ECTS que es poden distribuir entre fer més crèdits a la universitat de destinació o allargar una mica les pràctiques.
  • El programa requereix, a més, que els estudiants hagin cursat, sigui a la universitat d'origen o bé durant l'estada d'intercanvi, un total de 20 crèdits ECTS de l'àmbit de management (economia, màrketing, business, etc.).

Consulta com sol·licitar plaça

Esquema del programa

Té ajut econòmic: 
Descripció ajut econòmic: 

El programa atorga un ajut de 1.000 euros a tots els estudiants participants, després d’iniciar el programa. L’ajut es tramita directament des de la coordinació del programa UNITECH a Zurich.

Per l’estada en la universitat de destinació UNITECH: l’estudiant pot optar, segons convocatòries, als ajuts Erasmus+ KA103_estudis i als ajuts MOBINT de l’AGAUR.

Per l’estada de pràctiques en una empresa UNITECH: l’estudiant pot optar, segons convocatòries, als ajuts Erasmus+ KA103_pràctiques.

Obert a les següents titulacions: 
Grau en Enginyeria Informàtica
Màster en Enginyeria Informàtica
Màster en Innovació i Recerca en Informàtica
Màster en Intel·ligència Artificial