Horaris curs 2020-2021

1 ANY

2 ANYS

 

A causa de la situació sanitària incerta pe al quadrimestre vinent, i seguint les recomanacions de semipresencialitat de la UPC, s'ha fet una adaptació de l'horari pels grups de Tecnologia i d'FP en modalitat presencial.

Les sessions presencials per al quadrimestre vinent, sempre que sigui possible realitzar-les atenent a les restriccions sanitàries del moment, seran les que marca l'horari excepcional. Les sessions virtuals síncrones que es puguin organitzar a les diferents assignatures via Meet, s'intentaran seguir els horaris oficials de cada assignatura, a no ser que s'indiqui el contrari.

Horaris excepcionals:

 

FP modalitat semipresencial

A la modalitat semipresencial l'horari de classe és els dissabtes de 9.00 a 13.30 hores i l'horari de pràcticum acordat amb el centre docent:

 • 17 d'octubre de 2020
 • 24 d'octubre de 2020
 • 7 de novembre de 2020 (SESSIÓ ONLINE SÍNCRON)
 • 28 de novembre de 2020 (SESSIÓ ONLINE SÍNCRON)
 • 12 de desembre de 2020
 • 16 de gener de 2021
 • 23 de gener de 2021
 • 13 de febrer de 2021
 • 13 de març de 2021
 • 17 d'abril de 2021
 • 8 de maig de 2021
 • 22 de maig de 2021

Calendari acadèmic 2020-2021