Gràfics i Realitat Virtual

Esteu aquí

Sobre

La finalitat del màster universitari és mostrar amb profunditat a tots els estudiants la Computació Gràfica de darrera generació, fent èmfasi en els coneixements de la tecnologia, el disseny d’algorismes eficients i la solució de problemes reals. El màster aborda especialment nous reptes que sorgeixen en la construcció de models digitals i en la representació interactiva utilitzant hardware bàsic i dispositius mòbils, amb aplicacions en camps com el disseny industrial, el llegat cultural, la medicina, el disseny urbà i l’animació. Els estudiants també obtindran els fonaments per a iniciar una recerca o una carrera professional en diversos camps de la computació gràfica.

Destinataris

Els estudiants haurien de ser graduats en Informàtica, Matemàtiques, Enginyeria o camps relacionats. Els candidats amb menors habilitats en programació també seran considerats, però se’ls podrà requerir que cursin complements de formació.

Els estudiants del màster universitari seran experts en exemplificar i tractar dades geomètriques i volumètriques, i també en coneixements de gestió, manipulació, interacció i representació de sistemes geomètrics molt complexos amb aplicacions en camps com el disseny industrial, els jocs d’ordinador, el disseny urbà, la imatge mèdica i el llegat cultural.

Coordinador d'especialitat

Isabel Navazo Alvaro

Competències Tècniques de cada especialitat

GRÀFICS I REALITAT VIRTUAL

 • CEE1.1
  Capacitat de comprendre i saber aplicar les tecnologies actuals i les que en el futur es facin servir per al disseny i avaluació d'aplicacions gràfiques interactives en tres dimensions, tant quan prevalgui la qualitat d'imatge com quan ho faci la interactivitat o la velocitat, així com comprendre els compromisos inherents i les raons que els ocasionen.
 • CEE1.2
  Capacitat de comprendre i saber aplicar les tecnologies actuals i les que en el futur es facin servir per a l'avaluació, implementació i explotació d'entorns de realitat virtual i/o augmentada, i d'interfícies d'usuari 3D basades en dispositius d'interacció natural.
 • CEE1.3
  Capacitat d'integrar les tecnologies esmentades en les competències CEE1.1 i CEE1.2 amb altres tecnologies de tractament digital de la informació per construir noves aplicacions; així com efectuar contribucions significatives en equips multidisciplinaris que facin servir la informàtica gràfica.

Assignatures

Assignatures obligatòries d'especialitat

Assignatures complementàries d'especialitat

 

Optativa
Obligatòria
Treball de Fi de Màster
Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Activitats de seminaris

Les activitats per aconseguir els crèdits de SIRI es poden realitzar en qualsevol semestre del màster. Consulta el detall dels seminaris.

Optativa

També és possible:

 • Realitzar reconeixement de crèdits per "Pràctiques Externes" o "Experiència Laboral i Professional"
 • Cursar assignatures d'altres especialitats de MIRI
 • Cursar assignatures d'altres màsters de la UPC