Gràfics i Realitat Virtual

Esteu aquí

Sobre

La finalitat del màster universitari és mostrar amb profunditat a tots els estudiants la Computació Gràfica de darrera generació, fent èmfasi en els coneixements de la tecnologia, el disseny d’algorismes eficients i la solució de problemes reals. El màster aborda especialment nous reptes que sorgeixen en la construcció de models digitals i en la representació interactiva utilitzant hardware bàsic i dispositius mòbils, amb aplicacions en camps com el disseny industrial, el llegat cultural, la medicina, el disseny urbà i l’animació. Els estudiants també obtindran els fonaments per a iniciar una recerca o una carrera professional en diversos camps de la computació gràfica.

Destinataris

Els estudiants haurien de ser graduats en Informàtica, Matemàtiques, Enginyeria o camps relacionats. Els candidats amb menors habilitats en programació també seran considerats, però se’ls podrà requerir que cursin complements de formació.

Els estudiants del màster universitari seran experts en exemplificar i tractar dades geomètriques i volumètriques, i també en coneixements de gestió, manipulació, interacció i representació de sistemes geomètrics molt complexos amb aplicacions en camps com el disseny industrial, els jocs d’ordinador, el disseny urbà, la imatge mèdica i el llegat cultural.

Coordinador d'especialitat

Isabel Navazo Alvaro

Competències Tècniques de cada especialitat

COMPUTER GRAPHICS AND VIRTUAL REALITY

 • CEE1.1
  Capacidad de comprender y saber aplicar las tecnologías actuales y las que en el futuro se utilicen para el diseño y evaluación de aplicaciones gráficas interactivas en tres dimensiones, tanto cuando prime la calidad de imagen como cuando lo haga la interactividad o la velocidad, así como comprender los compromisos inherentes y las razones que los ocasionan.
 • CEE1.2
  Capacidad de comprender y saber aplicar las tecnologías actuales y las que en el futuro se utilicen para la evaluación, implementación y explotación de entornos de realidad virtual y/o aumentada, y de interfaces de usuario 3D basadas en dispositivos de interacción natural.
 • CEE1.3
  Capacidad de integrar las tecnologías mencionadas en las competencias CEE1.1 y CEE1.2 con otras tecnologías de tratamiento digital de la información para construir nuevas aplicaciones; así como efectuar contribuciones significativas en equipos multidisciplinares que usen la informática gráfica.

Assignatures

Assignatures obligatòries d'especialitat

Assignatures complementàries d'especialitat

 

Optativa
Obligatòria
Treball Final de Màster
Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Activitats de seminaris

Les activitats per aconseguir els crèdits de SIRI es poden realitzar en qualsevol semestre del màster. Consulta el detall dels seminaris.

Optativa

També és possible:

 • Realitzar reconeixement de crèdits per "Pràctiques Externes" o "Experiència Laboral i Professional"
 • Cursar assignatures d'altres especialitats de MIRI
 • Cursar assignatures d'altres màsters de la UPC