Gràfics i Realitat Virtual

Esteu aquí

Sobre

La finalitat del màster universitari és mostrar amb profunditat a tots els estudiants la Computació Gràfica de darrera generació, fent èmfasi en els coneixements de la tecnologia, el disseny d’algorismes eficients i la solució de problemes reals. El màster aborda especialment nous reptes que sorgeixen en la construcció de models digitals i en la representació interactiva utilitzant hardware bàsic i dispositius mòbils, amb aplicacions en camps com el disseny industrial, el llegat cultural, la medicina, el disseny urbà i l’animació. Els estudiants també obtindran els fonaments per a iniciar una recerca o una carrera professional en diversos camps de la computació gràfica.

Destinataris

Els estudiants haurien de ser graduats en Informàtica, Matemàtiques, Enginyeria o camps relacionats. Els candidats amb menors habilitats en programació també seran considerats, però se’ls podrà requerir que cursin complements de formació.

Els estudiants del màster universitari seran experts en exemplificar i tractar dades geomètriques i volumètriques, i també en coneixements de gestió, manipulació, interacció i representació de sistemes geomètrics molt complexos amb aplicacions en camps com el disseny industrial, els jocs d’ordinador, el disseny urbà, la imatge mèdica i el llegat cultural.

Coordinador d'especialitat

Person Department Email
Pelechano Gomez, Nuria CS

Professors d'especialitat

Person Department Email
Andujar Gran, Carlos CS
Argudo Medrano, Oscar CS
Beacco Porres, Alejandro CS
Chica Calaf, Antonio CS
Fairen Gonzalez, Marta CS
Mora Giné, Mercè MAT
Muñoz Pandiella, Imanol CS
Pelechano Gomez, Nuria CS
Pontón Martinez, Jose Luis CS
Silveira, Rodrigo Ignacio MAT
Susin Sanchez, Antonio MAT
Vázquez Alcocer, Pere Pau CS
Vinacua Pla, Alvaro CS

Competències Tècniques de cada especialitat

GRÀFICS I REALITAT VIRTUAL

  • CEE1.1
    Capacitat de comprendre i saber aplicar les tecnologies actuals i les que en el futur es facin servir per al disseny i avaluació d'aplicacions gràfiques interactives en tres dimensions, tant quan prevalgui la qualitat d'imatge com quan ho faci la interactivitat o la velocitat, així com comprendre els compromisos inherents i les raons que els ocasionen.
  • CEE1.2
    Capacitat de comprendre i saber aplicar les tecnologies actuals i les que en el futur es facin servir per a l'avaluació, implementació i explotació d'entorns de realitat virtual i/o augmentada, i d'interfícies d'usuari 3D basades en dispositius d'interacció natural.
  • CEE1.3
    Capacitat d'integrar les tecnologies esmentades en les competències CEE1.1 i CEE1.2 amb altres tecnologies de tractament digital de la informació per construir noves aplicacions; així com efectuar contribucions significatives en equips multidisciplinaris que facin servir la informàtica gràfica.

Assignatures

Assignatures obligatòries d'especialitat

Assignatures complementàries d'especialitat

 

Opcional
Obligatòria
Treball de Fi de Màster
Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Quadrimestre 1

Quadrimestre 2

Quadrimestre 3

Quadrimestre 4

Activitats de seminaris

Les activitats per aconseguir els crèdits de SIRI es poden realitzar en qualsevol quadrimestre del màster. Consulta el detall dels seminaris.

Optativa

Visualització de Dades
(DV - 6 ECTS)

Sistemes d'aprenentatge automàtic en producció
(MLOps - 6 ECTS)