Gràfics i Realitat Virtual

Esteu aquí

Sobre

La finalitat del màster universitari és mostrar amb profunditat a tots els estudiants la Computació Gràfica de darrera generació, fent èmfasi en els coneixements de la tecnologia, el disseny d’algorismes eficients i la solució de problemes reals. El màster aborda especialment nous reptes que sorgeixen en la construcció de models digitals i en la representació interactiva utilitzant hardware bàsic i dispositius mòbils, amb aplicacions en camps com el disseny industrial, el llegat cultural, la medicina, el disseny urbà i l’animació. Els estudiants també obtindran els fonaments per a iniciar una recerca o una carrera professional en diversos camps de la computació gràfica.

Destinataris

Els estudiants haurien de ser graduats en Informàtica, Matemàtiques, Enginyeria o camps relacionats. Els candidats amb menors habilitats en programació també seran considerats, però se’ls podrà requerir que cursin complements de formació.

Els estudiants del màster universitari seran experts en exemplificar i tractar dades geomètriques i volumètriques, i també en coneixements de gestió, manipulació, interacció i representació de sistemes geomètrics molt complexos amb aplicacions en camps com el disseny industrial, els jocs d’ordinador, el disseny urbà, la imatge mèdica i el llegat cultural.

 


 

Optativa
Obligatòria
Treball Final de Màster

 

Comuna per a tots els estudiants de MIRI

 

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Treball Final de Màster
(TFM - 30 ECTS)

 

Optativa

Es poden escollir assignatures de MIRI o d'altres màsters de la UPC.