TALP - Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la Parla

Esteu aquí

El Centre per a la parla i llenguatge de Tecnologies i Aplicacions (TALP) és un centre de recerca interdepartamental específica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

L'abast tecnològic del Centre TALP és el processat automàtic de llenguatge natural, tant escrit com parlat. El seu objectiu és ajudar a superar les barreres de l'idioma per millorar l'accés als sistemes d'informació centrades en la investigació i el desenvolupament en l'àrea de processament del llenguatge humà.

El centre es compon de dos grups de recerca: El Grup de Tractament de la Parla en el Departament de Teoria del Senyal i Comunicació i el Grup de Processament del Llenguatge Natural al Departament de Software. Tots dos gaudeixen de la condició de Grup de Recerca Consolidat, conferida pel Govern català.

Producció científica

Dona una ullada a la pàgina web de la producció científica de la recerca de la UPC: futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Treballs de fi de grau i màster dels estudiants

Descobreix al portal de coneixement obert de la UPC els projectes duts a terme per estudiants de la FIB 

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional