Aules docents

Esteu aquí

La FIB comparteix els aularis del Campus Nord amb l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports. Les aules on s'imparteixen les classes de la FIB es troben als aularis A4, A5 i A6.

Reservar una aula

El PDI pot reservar les aules docents disponibles al Campus Nord a través de la unitat de Gestió d'Estudis de grau i màster de la FIB (UGEGiM).

Caldrà enviar un mail amb la sol·licitud de la reserva a la tècnica de Gestió Acadèmica ( ), indicant:

  • Tema o motiu de la reserva
  • Nom, correu electrònic i departament del/de la sol.licitant
  • Data i hora

Pots consultar la disponibilitat de totes les aules docents o fer click a sobre del seus noms.

Utilització

Un cop feta la reserva, si necessiteu:

  • Guix per a la pissarra
  • Micròfons i altre material multimèdia
  • Suport tècnic, neteja, o qualsevol altre requeriment

podeu contactar amb la consergeria General (93 401 70 63) utilitzant el telèfon instal·lat a totes les aules.

Per aconseguir paper d'examen cal dirigir-se al conserge de l'aulari A3.

Aules híbrides

S'han equipat diferents aules a l'A1-A6 amb càmeres i microfonia d'ambient per fer-les servir com aules híbrides.
Amb aquestes aules es permetrà desenvolupar l'activitat docent presencial i, al mateix temps, facilitar l'accés remot a l'alumnat que no pugui atendre a les classes al Campus per la situació sanitària.

  Consulta el servei  Aules híbrides Campus Nord on expliquem con funciona l'equipament

Capacitats i disponibilitat

LlegendaA5201: Nom de l'aula  |  20T/40P: Capacitat de l'aula [Taules (T) / Places (P)]  |  M/T: Disponibilitat de l'aula. Disponible matí i tarda (M/T) 

Aulari A6

A6201

23T/46P
M/T

A6202

38T/76P
M/T

A6203

25T/50P
M/T

A6204

20T/40P
M/T

A6205

20T/40P
M/T

A6206

20T/40P
M/T

A6101

23T/46P
M/T

A6102

38T/76P
M/T

A6103

25T/50P
M/T

A6104

20T/40P
M/T

A6105

20T/40P
M/T

A6106

20T/40P
M/T

A6E01

140P
M/T

A6E02

140P
M/T

A6001

120P
M/T

A6002

120P
M/T

Aulari A5

A5201

20T/40P
M/T

A5202

32T/64P
M/T

A5203

20T/40P
M/T

A5204

20T/40P
M/T

A5101

23T/46P
M/T

A5102

38T/76P
M/T

A5103

25T/50P
M/T

A5104

20T/40P
M/T

A5105

20T/40P
M/T

A5106

20T/40P
M/T

A5E01

140P
M/T

A5E02

140P
M/T

A5001

120P
M/T

A5002

120P
M/T

Aulari A4

A4002

120P
M

Altres aules docents

B4002

56P
M/T

C5016

49P
M/T

C6003

62P
M/T

D6004

36P
M/T