Comissió Permanent

Esteu aquí

És l'òrgan executiu i de representació permanent de la Junta de Facultat.

Composició (desembre de 2017)

MEMBRES NATS

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Secretària Acadèmica: Montserrat Maureso Sánchez
 • Vicedegà Cap d'Estudis: René Alquézar Mancho
 • Vicedegana Cap d'Estudis de la Fase Inicial: Gemma Sesé Castel
 • Vicedegà d'Estudis de Postgrau: Daniel Jiménez-González
 • Vicedegà de Promoció i Comunicació: Enric X. Martín Rull
 • Vicedegà de Relacions Institucionals i Internacionals: Joan Antoni Pastor Collado
 • Vicedegana de Qualitat: Roser Rius Carrasco
 • Vicedegana d'Estudiantat: María Teresa Abad Soriano
 • Cap dels Serveis de Gestió i Suport: Carme Murillo Barranco
 • Cap d'Àrea de Suport a la Presa de Decisions: José Manuel Diéguez Pérez
 • Tècnica de Gestió Acadèmica: Carme Alcalà Val

PDI REPRESENTANT DAVANT DEL DEGÀ

 • AC: Josep Llosa Espuny
 • CS: Javier Vázquez Salceda
 • EIO: Pau Fonseca Casas
 • ESAII: Joan Climent Vilaró
 • ESSI: Toni Urpí Tubella
 • FIS: Rossend Rey Oriol
 • M: Fernando Martínez Sáez
 • OE: Ferran Sabaté Garriga

MEMBRES ELECTIUS

PDI-A

 • Josep Ramon Herrero Zaragoza
 • Lídia Montero Mercadé

PDI-B

 • Xavier Burgués Illa

PDI Departaments

Arquitectura de Computadors
 • Javier Verdú Mulá
Ciències de la Computació
 • Carme Alvarez Faura
Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació
 • Cristina Gómez Seoane

PAS

 • Anna Casas Casademunt
 • Laura Palanca Angulo

Estudiantat

 • Alejandro Adán Navarro
 • Franco Junior Araujo Lescano
 • Camila Bisio Bouchacourt de Pablo
 • Adrià Cabeza Sant'Anna
 • Alba Cañete Garrucho