Comissió Permanent

Esteu aquí

És l'òrgan executiu i de representació permanent de la Junta de Facultat.

Composició (desembre de 2023)

MEMBRES NATS

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Secretària Acadèmica: Enric Morancho Llena
 • Vicedegana Cap d'Estudis del GEI: Lídia Montero Mercadé
 • Vicedegana Cap d'Estudis de la Fase Inicial del GEI: Gemma Sesé Castel
 • Vicedegana Cap d'Estudis del BBI: Marta Casanellas Rius
 • Vicedegà d'Estudis de Postgrau: Oscar Romero Moral
 • Vicedegà de Promoció i Comunicació: Enric X. Martín Rull
 • Vicedegà de Qualitat: Ramon Sangüesa Solé
 • Vicedegana de Relacions Internacionals: Anna Rio Doval
 • Vicedegà de Relacions amb les Empreses: René Serral Gracià
 • Cap de la Unitat Transversal de Gestió: Sara Pérez Rodríguez
 • Cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i de Màster: José Manuel Diéguez Pérez
 • Cap de la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes: Rosa Anglès Ruiz
 • Tècnica de Gestió Acadèmica: Carme Alcalà Val

PDI REPRESENTANT DAVANT DEL DEGÀ

 • AC: Josep Llosa Espuny
 • CS: Guillem Godoy Balil
 • EIO: Pau Fonseca Casas
 • ESAII: Manel Frigola Bourlon
 • ESSI: Enric Mayol Sarroca
 • FIS: Romualdo Pastor Satorras
 • M: Fernando Martínez Sáez
 • OE: Joan Carles Gil Martín

MEMBRES ELECTIUS

PDI-A

 • Daniel Jiménez González
 • Maria José Serna Iglesias

PDI-B

 • Antonia Soler Cervera

PDI Departaments

Arquitectura de Computadors
 • Carlos Álvarez Martínez
Ciències de la Computació
 • Albert Oliveras Llunell
Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació
 • Carme Quer Bosor

PAS

 • Anna Casas Casademunt
 • Montserrat Jándula Congost

Estudiantat

 • Nuria Llopart Fernández
 • Eloi Montañés Castellana
 • Miquel Rodríguez Sansaloni
 • Yiqi Zheng Shan
 • vacant