Comissió Permanent

Esteu aquí

És l'òrgan executiu i de representació permanent de la Junta de Facultat.

Composició (desembre de 2019)

MEMBRES NATS

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Secretària Acadèmica: Montserrat Maureso Sánchez
 • Vicedegà Cap d'Estudis: Lluís Belanche Muñoz
 • Vicedegana Cap d'Estudis de la Fase Inicial: Gemma Sesé Castel
 • Vicedegà d'Estudis de Postgrau: Daniel Jiménez-González
 • Vicedegà de Promoció i Comunicació: Enric X. Martín Rull
 • Vicedegà de Relacions Institucionals i Internacionals: Joan Antoni Pastor Collado
 • Vicedegana de Qualitat: Roser Rius Carrasco
 • Vicedegana d'Estudiantat: María Teresa Abad Soriano
 • Cap dels Serveis de Gestió i Suport: Sara Pérez Rodríguez
 • Cap d'Àrea de Suport a la Presa de Decisions: José Manuel Diéguez Pérez
 • Tècnica de Gestió Acadèmica: Carme Alcalà Val

PDI REPRESENTANT DAVANT DEL DEGÀ

 • AC: Josep Llosa Espuny
 • CS: Javier Vázquez Salceda
 • EIO: Pau Fonseca Casas
 • ESAII: Joan Climent Vilaró
 • ESSI: Toni Urpí Tubella
 • FIS: Rossend Rey Oriol
 • M: Fernando Martínez Sáez
 • OE: Joan Carles Gil Martín

MEMBRES ELECTIUS

PDI-A

 • Lídia Montero Mercadé
 • Maria José Serna Iglesias

PDI-B

 • Antonia Soler Cervera

PDI Departaments

Arquitectura de Computadors
 • Juan José Costa Prats
Ciències de la Computació
 • Javier Larrosa Bondia
Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació
 • Cristina Gómez Seoane

PAS

 • Anna Casas Casademunt
 • Maribel Guitérrez Delgado

Estudiantat

 • Alvaro Ariño Cabau
 • Víctor Manuel Delgado Padilla 
 • Marc Gàllego Asín
 • Margarita Geleta Geleta
 • vacant