Mapes competencials

Esteu aquí

Mapes competencials de les competències genèriques

Els plans d'estudi de l'EEES s'han de dissenyar a partir de les competències de la titulació, tant específiques com genèriques. En els estudis de Grau en Enginyeria Informàtica de la Facultat d'Informàtica de Barcelona es treballen les competències genèriques de forma global, de la següent manera: en lloc d'establir diversos nivells de competència i assignar cada un d'aquests nivells a diferents assignatures, com sol fer-se amb les competències específiques usant la taxonomia de Bloom, es defineix cada competència genèrica en termes de dimensions.

Cadascuna de les dimensions (aspectes de la competència) es defineix en termes d'objectius a tres nivells, i són els objectius d'un determinat nivell de cada dimensió que s'encarrega a les assignatures. D'aquesta manera, una mateixa assignatura pot treballar diferents dimensions d'una competència genèrica, cadascuna d'elles a un nivell diferent. Diferents competències poden compartir un subconjunt de dimensions. Evitar repetir el treball d'aquestes dimensions en diferents assignatures quan no és estrictament necessari permet optimitzar el treball realitzat i afavoreix que els estudiants adquireixin les competències genèriques definides per la titulació.

A continuació s'enllaça aquest treball per cadascuna de les competències genèriques del grau:

També enllacem un document amb tots els mapes Mapa competencials de totes les competències genèriques del grau 

Articles relacionats