Quadrimestre addicional (Continuïtat d'Estudis)

Esteu aquí

El degà o la degana pot, en situacions justificades, no aplicar el que preveuen els apartats "Rendiment mínim en el primer any acadèmic" i "Rendiment mínim en la Fase Inicial dels estudis" a les estudiantes i als estudiants que ho sol·licitin de forma motivada i abans de la data que cada any s'estableix a les normes de matrícula.

La instància es podrà presentar a l'e-Secretaria.

Període Q1: 
divendres, 19 juliol, 2019 a dimecres, 24 juliol, 2019
Tràmit resolució q1: 
dijous, 25 juliol, 2019
  • Estudiants de Grau o Màster que no han superat el primer any acadèmic.
  • Estudiants de Grau en Enginyeria Informàtica que no han superat la Fase Inicial.

El tràmit és gratuït.