Quadrimestre addicional (Continuïtat d'Estudis)

Esteu aquí

El degà o la degana pot, en situacions justificades, no aplicar el que preveuen els apartats "Rendiment mínim en el primer any acadèmic" i "Rendiment mínim en la Fase Inicial dels estudis" a les estudiantes i als estudiants que ho sol·licitin de forma motivada i abans de la data que cada any s'estableix a les normes de matrícula.

La instància es podrà presentar a l'e-Secretaria.

Tràmit presencial o en línia

e-Secretaria
Període Q1: 
divendres, 29 gener, 2021 a divendres, 5 febrer, 2021
Període Q2: 
dimecres, 7 juliol, 2021 a divendres, 16 juliol, 2021
Tràmit Resolució q2: 
dijous, 22 juliol, 2021
  • Estudiants de Grau o Màster que no han superat el primer any acadèmic.
  • Estudiants de Grau en Enginyeria Informàtica que no han superat la Fase Inicial.
  • Estudiants de Grau en Ciència i Enginyeria de Dades que no han superat la Fase Inicial.

El tràmit és gratuït.

Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria)

Adreça 

Planta baixa de l'edifici B6 del Campus Nord
C/Jordi Girona,1-3  
08034 Barcelona

Telèfon 
(34) 93 401 69 49
E-mail 
Horari 

Matins: de 9.30 a 13.30 hores.
Tardes: dimarts i dimecres de 15.30 a 17.00 hores. 

De l'1 de juny al 30 de setembre: de 9.30 a 13.30 hores de dilluns a divendres.

Atenció presencial amb cita prèvia.

Agost tancat.