Tecnologies de la informació

Esteu aquí

Un/a Graduat/a especialista en Tecnologies de la Informació (TI) coneixerà les tecnologies necessàries, tant maquinari com programari, per emmagatzemar, recuperar, transmetre i manipular dades. Això vol dir que un especialista en TI té un bon coneixement tècnic i pràctic de com gestionar la infraestructura tecnològica que tracta la informació i el desenvolupament de sistemes. Un enginyer de les TI està especialitzat en integrar tecnologies de la informació més que la informació mateixa i té coneixements de maquinari, sistemes operatius, llenguatges de programació, protocols de comunicacions, sistemes distribuïts i arquitectures de sistemes.

Exemples d'aquests conceptes inclouen aspectes tan diversos com poden ser el disseny de proveïdor d'Internet (ISP) i/o de departaments de Tecnologia de la Informació, el disseny de Centres de Processament de Dades (CPD), infraestructura per Big data, l'administració i el disseny de sistemes operatius, la seguretat informàtica aplicada tant a les infraestructures d'Internet com a les aplicacions, el disseny de sistemes i aplicacions distribuïdes inclosos la programació distribuïda, Peer-to-Peer (P2P), Cloud Computing, Grid Computing i Mobile Computing, serveis web, la representació i intercanvi de continguts multimèdia (àudio, vídeo) en streaming i descàrrega i l'intercanvi d'informació en xarxes socials, les aplicacions mòbils i de sensors (Internet de les coses).

 

Orientació professional

Les sortides són molt diverses tant en el món empresarial com en el de l'administració pública, i inclouen consultores que dissenyen grans infraestructures com ara ISP o CPD; operadores de telecomunicacions; administració i gestió de departaments de Tecnologia de la Informació; integració i manteniment de serveis i aplicacions en entorns corporatius; gestors d'infraestructures de Big Data, dissenyadors d'aplicacions mòbils i d'aplicacions distribuïdes; dissenyadors i programadors de serveis web; experts en seguretat informàtica; arquitectes d'infraestructures d'Internet i de xarxes de dades per a empreses; Internet de les coses, etc.

Coordinador d'especialitat

Jose Maria Barceló Ordinas

Competències Tècniques de cada especialitat

ESPECIALITAT TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

 • CTI1
  Definir, planificar i gestionar la instal·lació de la infraestructura TIC de l'organització.
  • CTI1.1
   Demostrar comprensió de l'entorn d'una organització i de les seves necessitats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
  • CTI1.2
   Seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar gestionar xarxes i infraestructures de comunicacions en una organització.
  • CTI1.3
   Seleccionar, desplegar, integrar i gestionar sistemes d'informació que satisfacin les necessitats de l'organització amb els criteris de cost i qualitat identificats.
  • CTI1.4
   Seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, construir, gestionar, explotar i mantenir les tecnologies de hardware, software i xarxes, dintre dels paràmetres de cost i qualitat adequats.
 • CTI2
  Garantir que els sistemes TIC d'una organització funcionen de manera adequada, són segurs i estan adequadament instal·lats, documentats, personalitzats, mantinguts, actualitzats i substituïts, i que les persones de l'organització reben un suport TIC correcte.
  • CTI2.1
   Dirigir, planificar i coordinar la gestió de la infraestructura informàtica: hardware, software, xarxes i comunicacions.
  • CTI2.2
   Administrar i mantenir aplicacions, sistemes informàtics i xarxes de computadors (els nivells de coneixement i de comprensió són a les competències tècniques comunes).
  • CTI2.3
   Demostrar comprensió, aplicar i gestionar la garantia i la seguretat dels sistemes informàtics (CEIC6).
 • CTI3
  Dissenyar solucions que integrin tecnologies de hardware, software i comunicacions (i capacitat de desenvolupar solucions específiques de software de sistemes) per a sistemes distribuïts i dispositius de computació ubiqua.
  • CTI3.1
   Concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, tenint en compte Internet, web, comerç electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació ubiqua.
  • CTI3.2
   Implementar i gestionar sistemes ubics (mobile computing systems).
  • CTI3.3
   Dissenyar, implantar i configurar xarxes i serveis.
  • CTI3.4
   Dissenyar software de comunicacions.
 • CTI4
  Emprar metodologies centrades en l'usuari i l'organització per al desenvolupament, l'avaluació i la gestió d'aplicacions i sistemes basats en tecnologies de la informació que assegurin l'accessibilitat, l'ergonomia i la usabilitat dels sistemes.

Assignatures

Assignatures obligatòries d'especialitat

Assignatures complementàries d'especialitat


Requisits entre assignatures

Si una assignatura A és prerequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver aprovat l’assignatura A.
Si una assignatura A és corequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver aprovat o estar matriculat de l’assignatura A.
Si una assignatura A és precorequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver estat matriculat (al menys un quadrimestre abans) de l’assignatura A. En el cas, però, que hi hagi una cadena de precorequisits (A precorequisit de B, i B precorequisit de C), no es podrà matricular de C sense haver aprovat A.
Si dues assignatures A i B són orequisits d’una altra assignatura C, vol dir que per matricular-se de l’assignatura C cal haver aprovat l’assignatura A o l’assignatura B.
Si una assignatura A és incompatible amb una assignatura B, vol dir que l'assignatura A no es pot matricular si es té aprovada l'assignatura B.