Tecnologies de la informació

Esteu aquí

Un/a Graduat/a especialista en Tecnologies de la Informació (TI) coneixerà les tecnologies necessàries, tant maquinari com programari, per emmagatzemar, recuperar, transmetre i manipular dades. Això vol dir que un especialista en TI té un bon coneixement tècnic i pràctic de com gestionar la infraestructura tecnològica que tracta la informació i el desenvolupament de sistemes. Un enginyer de les TI està especialitzat en integrar tecnologies de la informació més que la informació mateixa i té coneixements de maquinari, sistemes operatius, llenguatges de programació, protocols de comunicacions, sistemes distribuïts i arquitectures de sistemes.

Exemples d'aquests conceptes inclouen aspectes tan diversos com poden ser el disseny de proveïdor d'Internet (ISP) i/o de departaments de Tecnologia de la Informació, el disseny de Centres de Processament de Dades (CPD), infraestructura per Big data, l'administració i el disseny de sistemes operatius, la seguretat informàtica aplicada tant a les infraestructures d'Internet com a les aplicacions, el disseny de sistemes i aplicacions distribuïdes inclosos la programació distribuïda, Peer-to-Peer (P2P), Cloud Computing, Grid Computing i Mobile Computing, serveis web, la representació i intercanvi de continguts multimèdia (àudio, vídeo) en streaming i descàrrega i l'intercanvi d'informació en xarxes socials, les aplicacions mòbils i de sensors (Internet de les coses).

 

Orientació professional

Les sortides són molt diverses tant en el món empresarial com en el de l'administració pública, i inclouen consultores que dissenyen grans infraestructures com ara ISP o CPD; operadores de telecomunicacions; administració i gestió de departaments de Tecnologia de la Informació; integració i manteniment de serveis i aplicacions en entorns corporatius; gestors d'infraestructures de Big Data, dissenyadors d'aplicacions mòbils i d'aplicacions distribuïdes; dissenyadors i programadors de serveis web; experts en seguretat informàtica; arquitectes d'infraestructures d'Internet i de xarxes de dades per a empreses; Internet de les coses, etc.

Coordinador d'especialitat

Persona Departament Correu electrònic
Barceló Ordinas, Jose Maria AC

Professors d'especialitat

Persona Departament Correu electrònic
Barceló Ordinas, Jose Maria AC
Barreda Orenga, Roberto AC
Becerra Fontal, Yolanda AC
Careglio, Davide AC
Catrisse i Pérez, Marc AC
Cerdà Alabern, Llorenç AC
Costa Prats, Juan José AC
Delgado Merce, Jaime M. AC
Farré Cirera, Rafel MAT
Fornes de Juan, Jordi AC
Freitag, Felix AC
García Vidal, Jorge AC
Guitart Fernandez, Jordi AC
Kosmidis, Leonidas AC
Llorente Viejo, Silvia AC
López Álvarez, David AC
Martorell Bofill, Xavier AC
Morancho Llena, Enric AC
Pajuelo Gonzalez, Alex AC
Serral Gracià, René AC
Tous Liesa, Rubén AC

Competències Tècniques de cada especialitat

ESPECIALITAT TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

 • CTI1
  Definir, planificar i gestionar la instal·lació de la infraestructura TIC de l'organització.
  • CTI1.1
   Demostrar comprensió de l'entorn d'una organització i de les seves necessitats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
  • CTI1.2
   Seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar gestionar xarxes i infraestructures de comunicacions en una organització.
  • CTI1.3
   Seleccionar, desplegar, integrar i gestionar sistemes d'informació que satisfacin les necessitats de l'organització amb els criteris de cost i qualitat identificats.
  • CTI1.4
   Seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, construir, gestionar, explotar i mantenir les tecnologies de hardware, software i xarxes, dintre dels paràmetres de cost i qualitat adequats.
 • CTI2
  Garantir que els sistemes TIC d'una organització funcionen de manera adequada, són segurs i estan adequadament instal·lats, documentats, personalitzats, mantinguts, actualitzats i substituïts, i que les persones de l'organització reben un suport TIC correcte.
  • CTI2.1
   Dirigir, planificar i coordinar la gestió de la infraestructura informàtica: hardware, software, xarxes i comunicacions.
  • CTI2.2
   Administrar i mantenir aplicacions, sistemes informàtics i xarxes de computadors (els nivells de coneixement i de comprensió són a les competències tècniques comunes).
  • CTI2.3
   Demostrar comprensió, aplicar i gestionar la garantia i la seguretat dels sistemes informàtics (CEIC6).
 • CTI3
  Dissenyar solucions que integrin tecnologies de hardware, software i comunicacions (i capacitat de desenvolupar solucions específiques de software de sistemes) per a sistemes distribuïts i dispositius de computació ubiqua.
  • CTI3.1
   Concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, tenint en compte Internet, web, comerç electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació ubiqua.
  • CTI3.2
   Implementar i gestionar sistemes ubics (mobile computing systems).
  • CTI3.3
   Dissenyar, implantar i configurar xarxes i serveis.
  • CTI3.4
   Dissenyar software de comunicacions.
 • CTI4
  Emprar metodologies centrades en l'usuari i l'organització per al desenvolupament, l'avaluació i la gestió d'aplicacions i sistemes basats en tecnologies de la informació que assegurin l'accessibilitat, l'ergonomia i la usabilitat dels sistemes.

Assignatures

Assignatures obligatòries d'especialitat

Assignatures complementàries d'especialitat


Requisits entre assignatures

Si una assignatura A és prerequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver aprovat l’assignatura A.
Si una assignatura A és corequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver aprovat o estar matriculat de l’assignatura A.
Si una assignatura A és precorequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver estat matriculat (al menys un quadrimestre abans) de l’assignatura A. En el cas, però, que hi hagi una cadena de precorequisits (A precorequisit de B, i B precorequisit de C), no es podrà matricular de C sense haver aprovat A.
Si dues assignatures A i B són orequisits d’una altra assignatura C, vol dir que per matricular-se de l’assignatura C cal haver aprovat l’assignatura A o l’assignatura B.
Si una assignatura A és incompatible amb una assignatura B, vol dir que l'assignatura A no es pot matricular si es té aprovada l'assignatura B.