Ofertes de projectes

Consulta ofertes d'altres estudis i especialitats

Formació Professional Tecnologia

Tradicionalment sempre s'ha dit que com més es matxuca un concepte a classe, és a dir, més es repeteix (efecte de freqüència), més queda a la memòria de l'estudiant i més aprenen. Però, és això cert o es tracta d'un mite educatiu? Quantes repeticions són necessàries? Aquest treball pretén fer un estudi comparatiu, de camp, valorant: a) Si l'efecte de freqüència existeix i és rellevant a l'aula en l'aprenentatge de conceptes relacionats amb la tecnologia o l'especialitat de FP on es realitzi el pràcticum. b) Quin nombre de repeticions és necessari per a que l'efecte es doni. Idealment caldrà tenir accés, com a mínim, a dades de dos grups d'estudiants de secundària o cicles: un grup experimental i un grup control sobre els que poder realitzar l'estudi.

Formació Professional Tecnologia

Evidència empírica de l'ús d'un CAD paramètric 3D per millorar la concepció visual i facilitar l'aprenentatge de conceptes tecnològics del currículum docent.

Formació Professional Tecnologia

En esta propuesta se plantea un estudio de campo en el que los estudiantes puedan comparar la efectividad de ludificar un aula, mediante juegos de cartas, retos o test de respuesta virtual (Kahoot!, Socrative,...), respecto a otras metodologías que no incluyan juegos (clase magistral tradicional, ABP,...). Se trata, por tanto, de determinar evidencias empíricas a favor o no de la ludificación.

Tecnologia

Títol detallat: Disseny i desenvolupament a Moodle d'un curs del projecte SardEscola per oferir des d'Alexandria. L'objectiu d'aquest TFM és posar-se al lloc d'un professor de secundària que, inspirant-se en les guies de programació didàctiques existent al Portal SardEscola (veure Nota 1), decideix preparar un projecte transversal multidisciplinari titulat "La sardana més que una dansa" per a la seva classe de 1r d'ESO. Per tant, aquest TFM consisteix en, primer dissenyar, crear, organitzar i programar les activitats del projecte transversal a Moodle, per després impartint-lo aprofitant la realització del Pràcticum que es fa al Màster i finalment afegir-lo al web d'Alexandria, la biblioteca de recursos digitals per a l'aula de la Generalitat de Catalunya. El projecte transversal que es dissenyarà no ha de tenir per objectiu ensenyar a ballar sardanes, sinó utilitzar la sardana com a recurs didàctic, de manera que la sardana ha de ser el pretext per definir els temes de treball, muntar els tallers i preparar els exercicis de les diverses matèries (matemàtiques, ciències, emprenedoria, socials, etc.) que es vulguin incloure al projecte transversal, així com per treballar la competència digital de l'alumne. En concret i per enfocar-lo a l'àmbit de la tecnologia es proposa que el projecte transversal utilitzi principalment dues de les guies de programació didàctiques existents al portal SardEscola, les següents: - Concurs de curtmetratges amb guions basats en la sardana. - Exercicis de matemàtiques basats en la sardana per a 1r d'ESO. L'àrea de treball en la que s'emmarca aquest TFM és el "Disseny i incorporació de recursos tecnològics i didàctics que ajudin a millorar/facilitar la tasca docent de mestres i professors" (veure Nota 2).

Tecnologia

Els indicadors psicomètrics ajuden a prendre decisions en exàmens de resposta múltiple. Quan el resultat de la prova és en la zona al voltant del valor que separa l'aprovat del suspens, és molt important tenir elements que ajudin a prendre una decisió que, per tal de ser justa, pugui tenir en compte més factors que el simple valor dels indicadors.

Tecnologia

En este TFM se abordará el desarrollo y aplicación de materiales curriculares de tecnología que se basen en la realidad virtual o en la realidad aumentada. La idea principal es crear estos materiales didácticos o aprovechar materiales previos, ya existentes, y, en la medida de lo posible, conectarlos con otras áreas de secundaria y la acción tutorial, así como llevarlos a la práctica en una prueba piloto, comparativa: ¿es mejor una clase magistral convencional o una que aproveche la realidad virtual/aumentada? ¿En qué contexto?

Formació Professional Tecnologia

Sostenibilitat ambiental a la Reserva de la Biosfera del Montseny, l'excusa ideal per la millora de l'aprenentatge de la tecnologia.

Formació Professional Tecnologia

El constructivisme com part essencial en el procés de formació dels estudiants de tecnologia. La formació en el cas de de la industria carrossera a la vall d'Arbúcies.

Formació Professional Tecnologia

Per a afavorir la construcció del coneixement estratègic a l'aula s'ha d'ensenyar als alumnes a analitzar conscientment les característiques dels problemes que es plantegen i les decisions que es prenen per ajustar-s'hi. Es planteja fer-ho en l'aprenentatge del procés d'electrificació del Baix Montseny.

Tecnologia

Es tracta d'investigar tots els sistemes actuals d'avaluació en temps real com Kahoot, Plickers, etc. i comparar-los a nivell de les possibilitats que ofereixen i la manera de fer-les operar. Seria important posar-ne en marxa alguns durant el pràcticum per tal de poder polsar l'opinió tant dels estudiants com dels docents.

Formació Professional Tecnologia

Ús d'una tècnica didàctica de les investigades al màster (una concreta a decidir) per aplicar un dels 17 objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de l'ONU (a definir) a la Reserva de la Biosfera del Montseny, com a eina per millorar la docència i l'aprenentatge de la tecnologia.

Formació Professional Tecnologia

Des de fa més de 20 anys les TIC s'han implementat i han revolucionat de manera radical l'aprenentatge de les tècniques gràfiques en les enginyeries. Hi ha diferents usos i opinions sobre la teoria de les TIC en l'Enginyeria Gràfica. El TFM tracta de fer un estudi i recull de les estratègies usades a la universitat per aplicar-les de manera empírica i pionera a l'ESO, FP i/o Batxillerat, per adaptar els estudiants i donar-los eines del que es trobaran i necessitaran al seu pas per les aules universitàries. http://hdl.handle.net/2117/330284

Consulta ofertes d'altres estudis i especialitats