Ofertes de projectes

Consulta ofertes d'altres estudis i especialitats

Formació Professional Tecnologia

Evidència empírica de l'ús d'un CAD paramètric 3D per millorar la concepció visual i facilitar l'aprenentatge de conceptes tecnològics del currículum docent.

Formació Professional Tecnologia

Sostenibilitat ambiental a la Reserva de la Biosfera del Montseny, l'excusa ideal per la millora de l'aprenentatge de la tecnologia.

Formació Professional Tecnologia

Analitzar els MOOCs de ciència i tecnologia existents i veure les possibilitats (pros i contres) d'ensenyament-aprenentatge que obren en aquesta franja educativa. I/o fer una proposta didàctica aplicable.

Formació Professional Tecnologia

Realitzar hipòtesis raonables per a la resolució d'un problema la informació sobre el qual és escasa (qüestions de Fermi) i donar una resposta numèrica aproximada en termes d'ordres de magnitud (la potència de 10 més propera al valor exacte) és una valuosa estratègia docent. Es tracta d'analitzar el seu potencial didàctic en aquesta franja educativa.

Formació Professional Tecnologia

Seguir aprofundint en el potencial de la ciència-ficció en les seves diferents manifestacions (cinema, literatura i còmic) com a eina didàctica.

Tecnologia

Se trata de fomentar dos competencias transversales: 1) La sostenibilidad y compromiso social. 2) El pensamiento crítico. Para ello se pueden usar diferentes herramientas y estrategias, principalmente el debate en clase, pero también la clase invertida y el método "puzzle". Tengo un trabajo previo al respecto (ver ampliación). Se trataría de profundizar en el mismo o tratar algún aspecto complementario.

Formació Professional Tecnologia

Hi ha molts recursos educatius basats en la IA (Intel·ligència artificial): apps, simuladors, etc. Com aprofitar-los per atreure l'atenció dels estudiants cap a la tecnologia? Què aporta de nou la incorporació de sistemes intel·ligents en l'àmbit docent?

Formació Professional Tecnologia

Ús d'una tècnica didàctica de les investigades al màster (una concreta a decidir) per aplicar un dels 17 objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de l'ONU (a definir) a la Reserva de la Biosfera del Montseny, com a eina per millorar la docència i l'aprenentatge de la tecnologia.

Formació Professional Tecnologia

Des de fa més de 20 anys les TIC s'han implementat i han revolucionat de manera radical l'aprenentatge de les tècniques gràfiques en les enginyeries. Hi ha diferents usos i opinions sobre la teoria de les TIC en l'Enginyeria Gràfica. El TFM tracta de fer un estudi i recull de les estratègies usades a la universitat per aplicar-les de manera empírica i pionera a l'ESO, FP i/o Batxillerat, per adaptar els estudiants i donar-los eines del que es trobaran i necessitaran al seu pas per les aules universitàries. http://hdl.handle.net/2117/330284

Consulta ofertes d'altres estudis i especialitats