Ofertas de proyectos

Consulta ofertas de otros estudios y especialidades

Formació Professional Tecnologia

Evidència empírica de l'ús d'un CAD paramètric 3D per millorar la concepció visual i facilitar l'aprenentatge de conceptes tecnològics del currículum docent.

Formació Professional Tecnologia

Sostenibilitat ambiental a la Reserva de la Biosfera del Montseny, l'excusa ideal per la millora de l'aprenentatge de la tecnologia.

Tecnologia

Se trata de fomentar dos competencias transversales: 1) La sostenibilidad y compromiso social. 2) El pensamiento crítico. Para ello se pueden usar diferentes herramientas y estrategias, principalmente el debate en clase, pero también la clase invertida y el método "puzzle". Tengo un trabajo previo al respecto (ver ampliación). Se trataría de profundizar en el mismo o tratar algún aspecto complementario.

Formació Professional Tecnologia

Des de fa més de 20 anys les TIC s'han implementat i han revolucionat de manera radical l'aprenentatge de les tècniques gràfiques en les enginyeries. Hi ha diferents usos i opinions sobre la teoria de les TIC en l'Enginyeria Gràfica. El TFM tracta de fer un estudi i recull de les estratègies usades a la universitat per aplicar-les de manera empírica i pionera a l'ESO, FP i/o Batxillerat, per adaptar els estudiants i donar-los eines del que es trobaran i necessitaran al seu pas per les aules universitàries. http://hdl.handle.net/2117/330284

Consulta ofertas de otros estudios y especialidades