Ofertas de proyectos

Consulta ofertas de otros estudios y especialidades

Formació Professional Tecnologia

Evidència empírica de l'ús d'un CAD paramètric 3D per millorar la concepció visual i facilitar l'aprenentatge de conceptes tecnològics del currículum docent.

Formació Professional Tecnologia

Els wikis són una eina provada per a la creació de documents hipertextuals online, que permeten la col·laboració d'equips en tot tipus de projectes i activitats d'aprenentatge. S'han identificat una sèrie de patrons d'aplicació didàctica dels wikis. El projecte que es proposa consisteix en identificar escenaris d'aprenentatge col.laboratiu en els que es puguin aplicar un o més d'aquests patrons i avaluar l'experència, de forma quantitativa (a partir de l'anàlisi de les estadístiques d'ús) i qualitativa (p.e a partir de qüestionaris o entrevistes).

Formació Professional Tecnologia

H5P (http://h5p.org) és un projecte que permet crear continguts interactius multimèdia molt potents orientats a l'educació. La nova versió de Moodle incorpora H5P de forma nativa. El projecte proposat consisteix en la realització d'un assaig en el que grups d'estudiants creïn projectes de continguts interactius multimèdia per transmetre coneixements a altres estudiants i avaluar l'experiència.

Formació Professional Tecnologia

Sostenibilitat ambiental a la Reserva de la Biosfera del Montseny, l'excusa ideal per la millora de l'aprenentatge de la tecnologia.

Formació Professional Tecnologia

El constructivisme com part essencial en el procés de formació dels estudiants de tecnologia. La formació en el cas de de la industria carrossera a la vall d'Arbúcies.

Formació Professional Tecnologia

Per a afavorir la construcció del coneixement estratègic a l'aula s'ha d'ensenyar als alumnes a analitzar conscientment les característiques dels problemes que es plantegen i les decisions que es prenen per ajustar-s'hi. Es planteja fer-ho en l'aprenentatge del procés d'electrificació del Baix Montseny.

Formació Professional Tecnologia

Ús d'una tècnica didàctica de les investigades al màster (una concreta a decidir) per aplicar un dels 17 objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de l'ONU (a definir) a la Reserva de la Biosfera del Montseny, com a eina per millorar la docència i l'aprenentatge de la tecnologia.

Formació Professional Tecnologia

Este trabajo pretende analizar la introducción de lenguaje científico en una materia científico-tecnológica. Se estudiará tanto el lenguaje científico (vocabulario y construciones lingüísticas) utilizado en una unidad didáctica de la materia, como las actividades a través de las cuales se introduce dicho lenguaje al alumnado, y se comprueba que ha comprendido su significado correctamente y que es capaz de utilizarlo para expresar observaciones y hechos. Se identificarán las principales dificultades que encuentran los alumnos en el proceso de adquisición del lenguaje científico. Se incorporarán diversas actividades a la unidad didáctica que permitan desarrollar las habilidades de comprensión y expresión de contenidos en lenguaje científico. Y se evaluará su efectividad tras su aplicación en el aula.

Consulta ofertas de otros estudios y especialidades