Dobles titulacions

Esteu aquí

La doble titulació et permet l’obtenció de dos títols universitaris: el de la FIB i el de la universitat amb la qual tinguem l'acord de doble titulació. La majoria dels acords de doble titulació suposen un any d’estudis a l’estranger com a mínim.

Cada acord de doble titulació fixa els requisits que hauràs de complir per poder optar a una d’aquestes places.

Quins beneficis obtenen els estudiants que aconsegueixen una doble titulació?

 • La formació que reben els permet o bé assolir una nova especialitat o bé aprofundir en la que ja tenen.
 • Incrementen notablement el coneixement de l'altre país: llengua, cultura, etc., atès que és una mobilitat llarga (com a mínim un any).
 • Des del punt de vista laboral, estan acreditats professionalment en dos països diferents el que amplia les seves possibilitats de contractació laboral.
 • Es produeix un creixement personal important: increment de la capacitat d'adaptació, ment més oberta, etc.

École d’Ingénieurs Informatique et Systèmes d’Information pour la Santé (ISIS)

Castres, França
Característiques: 
 • 4 semestres a ISIS (2 cursos acadèmics, 120 ECTS) amb possibilitat de passar l'últim semestre, dedicat a fer el TFM, a una empresa, a Barcelona.
 • L’estada comença al setembre.
 • Classes impartides en francès, excepte el 1r semestre del 1r curs que s'imparteix íntegrament en anglès.
 • En acabar els estudis s’obté el títol de Graduat en Enginyeria Informàtica de la FIB (bachelor degree) i el d’Ingénieur ISIS (màster).

Díptic doble titulació FIB- ISIS

Condicions: 
 • Tenir aprovada tota l’especialitat, incloses les complementàries d’especialitat.
 • Nivell B2 de francès acreditat.

Estudis: 
Grau en Enginyeria Informàtica

Testimonis:

Institut Supérieur d’Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA)

Clermont-Ferrand, França
Característiques: 
 • 2 semestres a ISIMA (1 curs acadèmic, 60 ECTS): 30 ECTS de cursos i 30 ECTS de TFM.
 • L'estada comença al setembre.
 • Classes impartides en anglès.
 • En acabar els estudis s’obté el títol de Màster en Enginyeria Informàtica de la FIB i el d’Ingénieur ISIMA (màster).

Condicions: 
 • Tenir aprovats tots els crèdits del MEI excepte el TFM.
 • Nivell B2 d’anglès acredita.

Estudis: 
Màster en Enginyeria Informàtica

Politecnico di Torino (POLITO)

Torino, Itàlia
Característiques: 
 • Disponible per a estudiants FIB del MIRI de l’especialitat Computació d'Altes Prestacions (HPC) i per a estudiants FIB del MIRI sense especialitat.
 • 2 semestres (setembre-juny) a la UPC (60 ECTS)
 • 2 semestres, últim curs (octubre-juliol), al POLITO (30 ECTS de cursos i 30 ECTS de TFM).
 • Classes en anglès.
 • En acabar els estudis s’obtenen dos títols: el de Master in Innovation and Research in Informatics (MIRI) de la FIB  i la Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica del POLITO, especialitat “Orientamento Sotware” o “Orientamento Embedded Systems” en funció de l’itinerari .
 • Itinerari per a l’especialitat (HPC):
  • Tenir aprovats 60 ECTS a la FIB:
   • Assignatures obligatòries comunes (AMMM, CPDS, TMIRI i SMDE)
   • Assignatures obligatòries de l’especialitat (PA, OS i MA)
   • Assignatures complementàries de l’especialitat (PPTMA, NCD i APA)
  • Amb aquest itinerari s’obtindrà l’especialitat “Orientamento Embedded Systems".
 • Itinerari sense especialitat al MIRI:
  • Tenir aprovats 60 ECTS a la FIB:
   • Assignatures obligatòries comunes (AMMM, CPDS, TMIRI i SMDE)
   • Altres assignatures: PA, OS i MP
   • 3 assignatures optatives (qualssevol)
  • Amb aquest itinerari s’obtindrà l’especialitat “Orientamento Embedded Systems".

Condicions: 
 • Tenir aprovats els 60 ECTS dels cursos específics establerts a l'acord.
 • Nivell d'anglès acreditat: B1 o superior.

Estudis: 
Màster en Innovació i Recerca en Informàtica

Centro de Investigación en Computación

México D.F., México
Característiques: 
 • Només disponible per a les següents especialitats del MIRI:
  • Computació Avançada
  • Computació d'Altes Prestacions
  • Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts
 • 2 semestres, últim curs, a l'IPN (30 ECTS de cursos i 30 ECTS de TFM).
 • Classes en anglès.
 • En acabar els estudis s’obtenen dos títols: el de Master in Innovation and Research in Informatics (MIRI) de la FIB  i la Maestría en Ciencias en Ingeniería de Cómputo de l'IPN.

Condicions: 
 • Tenir aprovats els 60 ECTS dels cursos específics establerts a l'acord.
 • Nivell d'anglès acreditat: B2.1 o superior.

Estudis: 
Màster en Innovació i Recerca en Informàtica

Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP)

Lima, Perú
Característiques: 
 • 2 semestres (setembre-juny) a la UPC (60 ECTS)
 • 2 semestres (agost-juny) a la PUCP (24 crèdits equivalents a 60 ECTS)
 • Idioma d'ensenyament a la PUCP: anglès/espanyol 
 • En acabar l'estudiant obté 2 títols: el Màster en Enginyeria Informàtica (FIB-UPC) o el Màster en Intel·ligència Artificial (FIB-UPC) i el Magíster en Informática amb la menció en Ciencies de la Computació o en Enginyeria del Software (PUCP)

Condicions: 
 • Tenir aprovats els 60 ECTS dels dos primers semestres del MEI o del MAI en el moment de marxar.

Estudis: 
Màster en Enginyeria Informàtica
Màster en Intel·ligència Artificial