DCCG - Geometria computacional, combinatoria i discreta

Esteu aquí

El grup de recerca en Geometria Computacional, Combinatoria i Discreta (DCCG) està format per membres del departament de Matemàtiques.

La seva àrea principal d'actuació és la geometria computacional, disciplina a cavall entre les matemàtiques i la informàtica teòrica. El seu objectiu principal és el disseny i l'anàlisi d'algorismes per a la solució eficient de problemes geomètrics. Algunes de les àrees de recerca són:

  • Algorismes geomètrics
  • Algorismes per robots modulars i per robots de propòsit únic
  • Grafs geomètrics
  • Sistemes d'informació geogràfica

Producció científica

Dona una ullada a la pàgina web de la producció científica de la recerca de la UPC: futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Treballs de fi de grau i màster dels estudiants

Descobreix al portal de coneixement obert de la UPC els projectes duts a terme per estudiants de la FIB 

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional