DCCG - Geometria computacional, combinatoria i discreta

Esteu aquí

El grup de recerca en Geometria Computacional, Combinatoria i Discreta (DCCG) està format per membres del departament de Matemàtiques.

La seva àrea principal d'actuació és la geometria computacional, disciplina a cavall entre les matemàtiques i la informàtica teòrica. El seu objectiu principal és el disseny i l'anàlisi d'algorismes per a la solució eficient de problemes geomètrics. Algunes de les àrees de recerca són:

  • Algorismes geomètrics
  • Algorismes per robots modulars i per robots de propòsit únic
  • Grafs geomètrics
  • Sistemes d'informació geogràfica

Producció científica

Dona una ullada a la pàgina web de la producció científica de la recerca de la UPC:futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Blog Arcitec UPC

Descobreix i/o publica els projectes de recerca duts a terme per estudiants de la FIB al blog arcitec de la UPC

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional