Pla d'estudis

Esteu aquí

El pla d'estudis de grau en Enginyeria Informàtica (GEI) de la FIB ha estat aprovat en Junta de Facultat el 21 d'octubre de 2009. Està adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i té una càrrega lectiva de 240 crèdits ECTS:
 

  • 132 crèdits obligatoris
  • 48 crèdits d'especialitat, a triar entre una de les especialitats
  • 42 crèdits optatius
  • 18 crèdits de Treball de Fi de Grau associats a l'especialitat seleccionada.

Estructura del pla d'estudis

L’organització dels estudis és quadrimestral. Cada curs es divideix en dos quadrimestres. El primer curs té vuit assignatures de 7,5 crèdits ECTS cada una. La resta d'assignatures del grau en Enginyeria Informàtica són de 6 crèdits ECTS. El quadrimestre vuit té 12 crèdits d’assignatures o seminaris i el Treball de fi de grau.

La següent figura presenta l'estructura del pla d'estudis de grau en Enginyeria Informàtica de la FIB.
 

Quadrimestre 1

Obligatòria
7,5 ECTS

Obligatòria
7,5 ECTS

Obligatòria
7,5 ECTS

Obligatòria
7,5 ECTS

Quadrimestre 2

Obligatòria
7,5 ECTS

Obligatòria
7,5 ECTS

Obligatòria
7,5 ECTS

Obligatòria
7,5 ECTS

Quadrimestre 3

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Quadrimestre 4

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Obligatòria
6 ECTS

Quadrimestre 5

Obligatòria
6 ECTS

Complement especialitat
6 ECTS

Obligatòria especialitat
6 ECTS

Obligatòria especialitat
6 ECTS

Obligatòria especialitat
6 ECTS

Quadrimestre 6

Obligatòria
6 ECTS

Complement especialitat
6 ECTS

Obligatoria especialitat
6 ECTS

Obligatòria especialitat
6 ECTS

Obligatòria especialitat
6 ECTS

Quadrimestre 7

Optativa
6 ECTS

Optativa
6 ECTS

Optativa
6 ECTS

Optativa
6 ECTS

Optativa / Seminari
6 ECTS

Quadrimestre 8

Optativa
6 ECTS

Optativa / Seminari
6 ECTS

Assignatures obligatòries

La següent figura mostra la distribució de les assignatures obligatòries en Quadrimestres.
 

Quadrimestre 1
PRO1
Programació 1
7,5 ECTS
F
Física
7,5 ECTS
Quadrimestre 2
PRO2
Programació 2
7,5 ECTS
M1
Matemàtiques 1
7,5 ECTS
M2
Matemàtiques 2
7,5 ECTS
Quadrimestres 5 i 6
PAR
Paral·lelisme
6 ECTS

 

Trobaràs la informació detallada de cada assignatura a l'apartat assignatures del pla d'estudis de grau en Enginyeria Informàtica.

Requisits entre assignatures obligatòries

Per poder matricular-se d’una assignatura del pla d’estudis cal haver complert un conjunt de requisits necessaris. Els requisits poden ser de quatre tipus: Prerequisit, Corequisit, Precorequisit i Orequisit.

Requisits assignatures obligatories


Si una assignatura A és prerequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver aprovat l’assignatura A.
Si una assignatura A és corequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver aprovat o estar matriculat de l’assignatura A.
Si una assignatura A és precorequisit d’una altra assignatura B, vol dir que per matricular-se de l’assignatura B cal haver estat matriculat (al menys un quadrimestre abans) de l’assignatura A. En el cas, però, que hi hagi una cadena de precorequisits (A precorequisit de B, i B precorequisit de C), no es podrà matricular de C sense haver aprovat A.
Si dues assignatures A i B són orequisits d’una altra assignatura C, vol dir que per matricular-se de l’assignatura C cal haver aprovat l’assignatura A o l’assignatura B.

Optativitat

L’optativitat es cursa durant el 7è i el 8è quadrimestres. Consta de 42 crèdits ECTS que es poden utilitzar per realitzar les activitats següents:

Els estudiants que hagin aprovat un mínim de 30 ECTS optatius d’assignatures d’una altra (segona) especialitat i dels quals un mínim de 24 ECTS siguin d’assignatures obligatòries d’aquesta segona especialitat, rebran de la FIB, a petició de la persona interessada, una acreditació d’haver cursat una intensificació d’optatives de l'especialitat.