Grau en Enginyeria Informàtica

Esteu aquí

Jornades de portes obertes 2024

Tens dubtes sobre aquest grau? vine, i t'explicarem tot el que has de saber. Apunta't a les sessions!

El Grau en Enginyeria Informàtica (GEI), s'imparteix a la FIB des del mes de setembre de 2010 i proporciona coneixements, habilitats i competències necessaris per treballar en el camp de l'enginyeria informàtica. El pla d'estudis està adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

La FIB és un dels pocs centres espanyols que ofereixen la possibilitat de cursar les cinc especialitats del Grau en Enginyeria Informàtica reconeguts en l'àmbit internacional.

Coordinador: Lidia Montero Mercadé - (Vicedegà/ana cap d'estudis)

Nota de tall

10,596 (curs 2023-2024)

Núm. places

360

Durada

El grau té una durada de 4 anys (cursos) i una càrrega lectiva de 240 crèdits ECTS.

Dedicació

Temps complet: 20h classes, 20h-25h treball personal per setmana
Temps parcial: 10h classes i 10h-12.5h treball personal per setmana

Idioma

Les matèries s'imparteixen en català, castellà o anglès. A la descripció de cada assignatura es pot veure amb més detall l'idioma d'impartició.

Més informació

Perfil d'entrada

Els estudiants han de tenir una bona base científica, capacitat de raonament lògic, habilitat per treballar amb models abstractes i bona capacitat d'observació, atenció i concentració.

Sortides professionals

Com a enginyer/a informàtic/a, et dedicaràs a la direcció de projectes, departaments o instal·lacions informàtiques en les àrees d’anàlisi, integració i programació de sistemes i aplicacions, en una gran varietat de camps de treball: hardware, software, gestió, medicina, anàlisi de dades, xarxes, intel·ligència artificial, robòtica, gràfics, jocs, entre altres. (+ info).

Segells de qualitat

Per a més informació consulta el Sistema de qualitat de la FIB.

Euro-inf grau en Enginyeria Informàtica