Convalidacions de Cicles Formatius de Grau Superior

Esteu aquí

El Departament d'Educació i la UPC han signat un conveni de col·laboració que possibilita la convalidació de crèdits entre cicles formatius de grau superior (CFGS) de la formació específica i els estudis universitaris.

Els estudiants del Grau en Enginyeria Informàtica que hagin triat l'especialitat podran presentar la sol·licitud de Convalidacions de Cicle Formatiu de Grau superior per l'e-Secretaria.

Aquestes assignatures no pertanyen a cap bloc curricular i no tenen docència la Facultat.

Podeu trobar més informació al web de la Generalitat.

 

Cicle formatiu: Desenvolupament d'aplicacions web (CFGS-LOE)

Assignatura Crèdits reconeguts
Desenvolupament d'aplicacions web 6.0
Empresa i iniciativa emprenedora 6.0
Gestió de bases de dades 6.0
Sistemes informàtics 6.0
Xarxes, Internet i aplicacions web 6.0

 

Cicle Formatiu: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (CFGS-LOE)

Assignatura

Crèdits reconeguts
Gestió de bases de dades                6.0

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

6.0
Empresa i iniciativa emprenedora 6.0
Xarxes, Internet i aplicacions web 6.0
Sistemes informàtics 6.0

 

Cicle Formatiu: Administració de sistemes informàtics en xarxa (CFGS-LOE)

Assignatura Crèdits reconeguts
Sistemes informàtics                       6.0
Gestió de bases de dades 6.0
Empresa i iniciativa emprenedora 6.0
Xarxes, internet i aplicacions web 6.0

Gestió de sistemes operatius i xarxes de computadors

6.0

Tràmit en línia

e-Secretaria

Quan l'estudiant o estudianta hagi triat l'especialitat.

Estudiants del Grau en Enginyeria Informàtica que hagin cursat algun dels Cicles Formatius de Grau Superior esmentats anteriorment i hagin triat l'especialitat al grau.

El pagament és de 54,54 € i es fa a través de l'e-Secretaria en el moment de fer la sol·licitud.