Assignatures

Esteu aquí

Obligatòria

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny

Acrònim Nom complet Obert 24-25 Llengües
ALG Àlgebra Q1 Català, Castellà
CRA Coneixement i Raonament Automàtic Q1 Català
FC Fonaments dels Computadors Q1 Català
FM Fonaments Matemàtics Q1 Català
PA1 Programació i Algorísmia I Q1 Català, Castellà
CAL Càlcul Q2 Català, Castellà
IE Introducció a l'Estadística Q2 Anglès
IR Introducció a la Robòtica Q2 Català, Castellà
MSS Modelització i Simulació de Sistemes Q2 Català
PA2 Programació i Algorísmia II Q2 Català
ABIA Algorismes Bàsics per la Intel·ligència Artificial Q1 Català, Castellà
IAA Introducció a l'Aprenentatge Automàtic Q1 Català, Castellà
IBD Introducció a Les Bases de Dades Q1 Català
ME Modelització Estadística Q1 Català
PSD Paral·lelisme i Sistemes Distribuits Q1 Català
OPT Optimització Q2 Català, Castellà
PAA Programació i Algorísmia Avançada Q2 Català, Castellà
PLH Processament del Llenguatge Humà Q2 Català
PMAAD Preprocessament i Models Avançats d'Anàlisi de Dades Q2 Català, Anglès
XNDL Xarxes Neuronals i Deep Learning Q2 Català
APRNS Aprenentatge per Reforç i No Supervisat Q1 Català, Castellà
CAP Computació d'Altes Prestacions Q1 Català
SBC Sistemes Basats en el Coneixement Q1 Català, Castellà
TVD Tractament de la Veu i el Diàleg Q1 Català, Castellà
VO Visió per Ordinador Q1 Català, Castellà
AESIA Aspectes Ètics i Socials de la Intel·ligència Artificial Q2 Castellà
BDA Bases de Dades Avançades Q2 Anglès
PAID Processos d'Anàlisi Intel·ligent de Dades Q2 Català
PIA Projecte Integrat d'Intel·ligència Artificial Q2 Català, Castellà
RA Robòtica Avançada Q2 Català, Castellà

Optativa

Acrònim Nom complet Obert 24-25 Llengües
ARA Aprenentatge per Reforçament Avançat Q2 Català

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny