Assignatures

Esteu aquí

Obligatòria

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny

Acrònim Nom complet Obert 21-22
ALG Àlgebra Q1
CRA Coneixement i Raonament Automàtic Q1
FC Fonaments dels Computadors Q1
FM Fonaments Matemàtics Q1
PA1 Programació i Algorísmia I Q1
CAL Càlcul Q2
IE Introducció a l'Estadística Q2
IR Introducció a la Robòtica Q2
MSS Modelització i Simulació de Sistemes Q2
PA2 Programació i Algorísmia II Q2
ABIA Algorismes Bàsics per la Intel·ligència Artificial
IAA Introducció a l'Aprenentatge Automàtic
IBD Introducció a Les Bases de Dades
ME Modelització Estadística
PSD Paral·lelisme i Sistemes Distribuits
OPT Optimització
PAA Programació i Algorísmia Avançada
PLH Processament del Llenguatge Humà
PMAAD Preprocessat i Models Avançats d'Anàlisi de Dades
XNDL Xarxes Neuronals i Deep Learning
APRNS Aprenentatge per Reforç i No Supervisat
CAP Computació d'Altes Prestacions
SBC Sistemes Basats en el Coneixement
TVD Tractament de la Veu i el Diàleg
VO Visió per Ordinador
AESIA Aspectes Ètics i Socials de la Intel·ligència Artificial
BDA Bases de Dades Avançades
PAID Processos d'Anàlisi Intel·ligent de Dades
PIA Projecte Integrat d'Intel·ligència Artificial
RA Robòtica Avançada

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny