La Facultat

Esteu aquí

La Facultat d'Informàtica de Barcelona és el centre de referència en els estudis d'informàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya des de la seva creació l'any 1976 i l'inici de les activitats docents el curs 1977/78. Durant aquests anys ha impartit els estudis de llicenciatura, diplomatura, enginyeria tècnica i superior i actualment graus i màsters, les titulacions oficials en el camp de la Informàtica i matèries afins.

La Facultat està integrada pel professorat assignat pels departaments, el personal d'administració i serveis i els estudiants matriculats a les titulacions impartides. Els departaments de Ciències de la Computació, Arquitectura de Computadors, Enginyeria del Software i Sistemes d'Informació, Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, Estadística i Investigació Operativa, Organització d'Empreses, Física i Matemàtiques, aporten tan professorat expert en recerca com professorat a temps parcial vinculat a les empreses del sector. Al voltant de la Facultat hi ha un estol de centres de recerca, entre ells: el Barcelona Super Computing Center, el Centre de Realitat Virtual, el centre de Recerca en NanoEnginyeria, el Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica i fins a 30 més.

La Facultat d'Informàtica de Barcelona, a més d'apostar per una sòlida base científica que serà útil durant tota la carrera professional, fomenta les habilitats i competències professionals imprescindibles en el mercat laboral. Per això disposa dels laboratoris docents dotats dels equipamients més moderns i d'aules amb les últimes tecnologies per donar suport a les metodologies docents més modernes. Els convenis amb empreses i la borsa de treball contribueixen a garantir la quasi total ocupació dels seus titulats. Per tot això, la Facultat d'Informàtica de Barcelona té les seves titulacions de Grau i Màster acreditades pels més prestigiosos comitès internacionals i ha estat reconeguda amb diversos premis a la qualitat i innovació docent.