Publicar ofertes

Esteu aquí

D'acord amb la resolució 870/2020, de 3 de juny de 2020 del Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, relativa a les pràctiques acadèmiques externes de la UPC, es permet la formació presencial en les pràctiques acadèmiques externes, curriculars o extracurriculars, de grau o màster, sempre que es compleixin les condicions establertes a la Resolució.

Les pràctiques acadèmiques en empresa es realitzaran preferentment mitjançant procediments no presencials. En els casos que aquestes no es puguin desenvolupar de forma no presencial, les empreses hauran d'omplir la declaració respecte el compliment de les normatives de seguretat i prevenció de riscos associats a la situació.

 

Nova borsa de pràctiques en empresa

La Facultat posa en marxa una nova borsa de pràctiques en empresa. Aquesta borsa permet a les empreses:

 • crear i publicar ofertes de pràctiques.
 • gestionar, editar i cercar les ofertes pròpies.
 • veure les candidatures presentades a les vostres ofertes.
 • indicar la candidatura seleccionada, iniciant automàticament la gestió del conveni.
 • accedir a la informació de l'estudiantat que hagi donat autorització explícita a la borsa per la difusió de les seves dades.

Utilització de la borsa

Per publicar ofertes a la borsa cal estar registrat:

 • Si no esteu registrats:
  1. Cliqueu l'enllaç per registrar-vos a la borsa de pràctiques externes.
  2. Empleneu les dades obligatòries.
  3. Rebreu un correu de confirmació de recepció de la sol·licitud d'alta.
  4. Quan la Facultat faci la validació, rebreu un correu de confirmació d'alta amb el nom d'usuari i la vostra contrasenya, a partir d'aquest moment podreu accedir per publicar ofertes.

 

Preguntes freqüents

Pràctiques en empreses vinculades als estudis de la Facultat i que estaran regulades per la normativa de Convenis de Cooperació Educativa. Les ofertes d'àmbit laboral cal publicar-les a la Borsa de Treball.

Un cop validada per la Facultat, l'oferta es farà pública. L'estudiantat interessat s'anirà apuntant a l'oferta i podrà contactar per telèfon i/o correu electrònic amb la persona responsable de l'oferta. Alhora l'empresa també tindrà disponible les dades de contacte dels/de les estudiants que es presentin a l'oferta. Així que un cop s'hagin avaluat les candidatures, es pot seleccionar la persona escollida, i iniciar el procediment de formalització del conveni.