Certificacions de situació d'expedient

Esteu aquí

Es tracta de documents de caràcter oficial que certifiquen aspectes o situacions en relació a l'expedient acadèmic de l'estudiant o estudianta:

 • Certificat ECTS: És un certificat que acredita l’historial acadèmic en el sistema europeu de qualificacions.
 • Certificat ECTS (Superades): És un certificat que acredita les assignatures superades a l’historial acadèmic en el sistema europeu de qualificacions.
 • Certificat de matrícula: És un certificat amb signatura electrònica que acredita les assignatures matriculades en el període acadèmic en curs.
 • Certificat de matrícula. Altres anys: És un certificat amb signatura electrònica que acredita les assignatures matriculades en periodes acadèmics anteriors a l'actual.
 • Certificat de selectivitat: És un certificat que acredita la superació de la selectivitat, amb la qualificació corresponent.
 • Certificat de terminació dels estudis: És un certificat que acredita la data de finalització dels estudis de la persona titulada, i la qualificació final de carrera segons la baremació "1-4", indicada al Reial Decret 1044/2003.
 • Certificat d'estada de mobilitat (Credencial): És un certificat que acredita el programa, país, centre/universitat i període de l'estada de mobilitat de l'estudiant o estudianta.
 • Certificat d'assegurança escolar: És un certificat que acredita l'abonament de l'assegurança escolar durant el període acadèmic corresponent.,
 • Certificat de PFC (TFG/TFM): És un certificat que acredita les dades relacionades amb el TFG/TFM.
 • Certificat de rànquing de titulats/titulades: És un certificat que acredita el rànquing o posició de la persona titulada en relació amb la resta d'integrant de la seva promoció.

 

Per fer la sol·licitud des de l’e-Secretaria, cal validar-se amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC :

 • En el menú "Tràmits", escollir l'opció "Certificat" i a continuació "Situació de l'expedient".
 • Seleccionar el formulari per exemple: "Certificat de matricula".
 • Especificar l' "Idioma".

 

Sol·licitud a distància: En el cas que no tingueu accés a e-Secretaria podeu realitzar la sol·licitud directament a adjuntant una fotocòpia del DNI vigent (en cas de persones amb nacionalitat espanyola) o del passaport (en cas de persones amb nacionalitat estrangera).

Tràmit en línia

e-Secretaria

Es poden sol·licitar durant tot el curs.

Es sol·liciten a l'e-Secretaria i es podran recollir passat 4 dies hàbils a la Secretaria del centre.

L'horari de recollida dels certificats és de 9.30 a 13.30h.

Persones titulades o que estiguin cursant estudis a la FIB en l'actualitat.

Aquest tràmit és gratuït.

Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria)

Adreça 

Planta baixa de l'edifici B6 del Campus Nord
C/Jordi Girona,1-3  
08034 Barcelona

Telèfon 
(34) 93 401 69 49
E-mail 
Horari 

Atenció presencial amb cita prèvia.
Recorda indicar el motiu de la teva cita.

 • Matins: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h
 • Tardes: dimarts i dimecres, de 15.30 a 17 h

De l'1 de juny al 30 de setembre: de 10 a 13 h de dilluns a divendres.

Agost tancat.