Pla d'estudis

Les especialitats que ofereix la FIB per al Màster en Formació del Professorat són: 

Tecnologia

Per impartir les matèries de Tecnología de l’ESO i del Batxillerat. 

 
Pràcticum
Específic Tecnología
Genèric

Primer quadrimestre (30 ECTS)

Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
(ADP - 4 ECTS)

Organització escolar: contextos educatius i participació
(PCE - 4 ECTS)

Societat, família i educació

(SFE - 4 ECTS)

Complements per a la formació disciplinària en tecnologia
(CFD-TEC - 7 ECTS)

Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
(AEM1-TEC - 7 ECTS)

Pràcticum I

(PRC1-TEC - 4 ECTS)

Segon quadrimestre (30 ECTS)

Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
(AEM2-TEC - 8 ECTS)

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa
(INI-TEC - 8 ECTS)

Pràcticum II
(PRC2-TEC - 10 ECTS)

Treball Final de Màster
(TFM-TEC - 6 ECTS)

 
Pràcticum
Específic Tecnologia
Genèric

Primer quadrimestre (15 ECTS)

Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
(ADP - 4 ECTS)

Organització escolar: contextos educatius i participació
(PCE - 4 ECTS)

Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària I
(AEM1-TEC - 7 ECTS)

Segon quadrimestre (14 ECTS)

Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a Secundària II
(AEM2-TEC - 8 ECTS)

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa
(INI-TEC - 8 ECTS)

Tercer quadrimestre (15 ECTS)

Societat, família i educació

(SFE - 4 ECTS)

Complements per a la formació disciplinària en tecnologia
(CFD-TEC - 7 ECTS)

Pràcticum I

(PRC1-TEC - 4 ECTS)

Quart quadrimestre (16 ECTS)

Pràcticum II
(PRC2-TEC - 10 ECTS)

Treball Final de Màster
(TFM-TEC - 6 ECTS)

Formació Professional (Tecnologies Industrials)

Per exercir la docència en els cicles formatius de grau mitjà i superior de les famílies industrials de la Formació Professional.

 
Pràcticum
Específic Formació Professional
Genèric

Primer quadrimestre (30 ECTS)

Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
(ADP - 4 ECTS)

Organització escolar: contextos educatius i participació
(PCE - 4 ECTS)

Societat, família i educació

(SFE - 4 ECTS)

Antecedents i orientació disciplinària a la Formació Professional
(CFD-FP - 7 ECTS)

Didàctica de la Formació Professional
(AEM1-FP - 7 ECTS)

Pràcticum I

(PRC1-FP- 4 ECTS)

Segon quadrimestre (30 ECTS)

Ensenyament de la Formació Professional
(AEM2-FP - 8 ECTS)

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa
(INI-FP - 8 ECTS)

Pràcticum II
(PRC2-FP- 10 ECTS)

Treball Final de Màster
(TFM-FP - 6 ECTS)

 
Pràcticum
Específic Formació Professional
Genèric

Primer quadrimestre (15 ECTS)

Aprenentatge, conducta i desenvolupament de la personalitat
(ADP - 4 ECTS)

Organització escolar: contextos educatius i participació
(PCE - 4 ECTS)

Didàctica de la Formació Professional
(AEM1-FP - 7 ECTS)

Segon quadrimestre (14 ECTS)

Ensenyament de la Formació Professional
(AEM2-FP - 8 ECTS)

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa
(INI-FP - 8 ECTS)

Tercer quadrimestre (15 ECTS)

Societat, família i educació

(SFE - 4 ECTS)

Antecedents i orientació disciplinària a la Formació Professional
(CFD-FP - 7 ECTS)

Pràcticum I

(PRC1-FP - 4 ECTS)

Quart quadrimestre (16 ECTS)

Pràcticum II
(PRC2-FP - 10 ECTS)

Treball Final de Màster
(TFM-FP - 6 ECTS)