Pla d'estudis

Les especialitats que ofereix la FIB per al Màster en Formació del Professorat són: 

Tecnologia

Per impartir les matèries de Tecnología de l’ESO i del Batxillerat. 

 
Pràcticum
Específic Tecnología
Genèric

Primer quadrimestre (30 ECTS)

Segon quadrimestre (30 ECTS)

Pràcticum II
(PRC2-TEC - 10 ECTS)

Treball Final de Màster
(TFM-TEC - 6 ECTS)

 
Pràcticum
Específic Tecnologia
Genèric

Primer quadrimestre (15 ECTS)

Segon quadrimestre (14 ECTS)

Tercer quadrimestre (15 ECTS)

Quart quadrimestre (16 ECTS)

Pràcticum II
(PRC2-TEC - 10 ECTS)

Treball Final de Màster
(TFM-TEC - 6 ECTS)

Formació Professional (Tecnologies Industrials)

Per exercir la docència en els cicles formatius de grau mitjà i superior de les famílies industrials de la Formació Professional.

 
Pràcticum
Específic Formació Professional
Genèric

Primer quadrimestre (30 ECTS)

Segon quadrimestre (30 ECTS)

Pràcticum II
(PRC2-FP- 10 ECTS)

Treball Final de Màster
(TFM-FP - 6 ECTS)

 
Pràcticum
Específic Formació Professional
Genèric

Primer quadrimestre (15 ECTS)

Segon quadrimestre (14 ECTS)

Tercer quadrimestre (15 ECTS)

Quart quadrimestre (16 ECTS)

Pràcticum II
(PRC2-FP - 10 ECTS)

Treball Final de Màster
(TFM-FP - 6 ECTS)