Justificants d'assistència

Esteu aquí

Aquests documents serveixen per acreditar la teva absència al lloc de treball degut algun d'aquest motius.

Justificant d'assistència a examen

  1. Emplenar el justificant d'assistència a examen
  2. Demanar al professor/a de l'assignatura la signatura (electrònica o manuscrita escanejada).

Justificant d'assistència a la presentació d'un Treball Final d'Estudis

  1. Emplenar el full d'assistència a la presentació d'un TFE 
  2. Demanar al secretari/a del tribunal la signatura (electrònica o manuscrita escanejada).

Es poden sol·licitar durant tot el curs.

  • Estudiants de Grau i Màster 
  • Personal docent

Aquest tràmit és gratuït.

Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria)

Adreça 

Planta baixa de l'edifici B6 del Campus Nord
C/Jordi Girona,1-3  
08034 Barcelona

Telèfon 
(34) 93 401 69 49
E-mail 
Horari 

Matins: de 9.30 a 13.30 hores.
Tardes: dimarts i dimecres de 15.30 a 17.00 hores. 

De l'1 de juny al 30 de setembre: de 9.30 a 13.30 hores de dilluns a divendres.

Atenció presencial amb cita prèvia.

Agost tancat.