Acreditació competència genèrica en 3a llengua

Esteu aquí

En el moment de sol·licitar l'expedició del títol has d'haver acreditat l’assoliment de la competència transversal en una tercera llengua, tal com s’estableix a la NAGRAMA 3.3. Assoliment de la competència transversal en una tercera llengua als estudis de grau

Des de la implantació dels graus la normativa acadèmica de la UPC considera assolida la competència per mitjà d'una de les 3 vies següents:

1. Presentant un certificat del nivell B2 o superior. 

2. Elaborant i defensant el Treball de fi de Grau (TFG) en una tercera llengua. (Redactant de manera completa i defensar íntegrament el TFG en anglès, preferentment.)

3. Obtenint un mínim de 9 ECTS corresponents a una o la combinació de més d'una de les següents

a) Cursar assignatures d'estudis de la UPC impartides completament en anglès, en que l'estudiant ha d'haver utilitzat oralment i per escrit aquesta llengua.

b) Fer una estada en una universitat o empresa a l'estranger en el marc d'un programa de mobilitat o d'un conveni de cooperació educativa en què l'activitat es faci en una tercera llengua.

c) Cursar i superar durant els estudis activitats amb reconeixement de crèdits de l'itinerari de llengües i comunicació, centrades en l'aprenentatge dels idiomes alemany, anglès, francès o italià. Aquestes activitats han d'estar reconegudes a l'expedient de grau corresponent.

Web del Servei de Llengües i Terminologies

Tràmit en línia

Seu electrònica de la UPC

Durant els estudis de grau, abans de sol·licitar el títol.

Estudiantat dels diferents graus de la FIB.

  • Original del certificat del títol de nivell B2 o superior.
  • En els supòsits 1, 2 i 3 l'acreditació és automàtica i no caldrà tràmitar ni presentar res:

1. Obtenint un mínim de 9 ECTS corresponents a assignatures impartides en una tercera llengua.

2. Elaborant i defensant el Treball de Fi de Grau en una tercera llengua.

3. Fent una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d’un programa de mobilitat o d'un conveni de cooperació educativa, obtenint un mínim de 9 ECTS.

Aquest tràmit és gratuït.

Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria)

Adreça 

Planta baixa de l'edifici B6 del Campus Nord
C/Jordi Girona,1-3  
08034 Barcelona

Telèfon 
(34) 93 401 69 49
E-mail 
Horari 

Atenció presencial amb cita prèvia.
Recorda indicar el motiu de la teva cita.

  • Matins: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h
  • Tardes: dimarts i dimecres, de 15.30 a 17 h

De l'1 de juny al 30 de setembre: de 10 a 13 h de dilluns a divendres.

Agost tancat.