Acreditació competència genèrica en 3a llengua

Esteu aquí

Per obtenir el títol de Grau s'ha d'assolir la competència en una tercera llengua.

NOVETAT: La UPC aplicarà la moratòria sobre l’acreditació del B2 acordada pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), que afectava els estudiants que van accedir a la Universitat el curs 2014-2015 en endavant procedents de les PAU o de cicles formatius de grau superior.  Així doncs, tots els estudiants disposeu novament de les 4 vies per a l'assoliment de la competència en una tercera llengua previstes des de la implantació dels graus de la UPC.

Segons l’acord, aquesta moratòria és de 4 anys i, per tant, el requisit de B2 es tornaria a exigir als estudiants que ingressin a la universitat a partir del curs 2018-19.

Per tant, si has accedit a la UPC el curs 2014-2015 en endavant com si hi has accedit abans d'aquest curs les 4 vies per assolir la competència en una 3a llengua, d'acord amb la Normativa acadèmica de grau i màster de la UPC són les següents:

1. Obtenint un mínim de 9 ECTS corresponents a assignatures impartides en una tercera llengua.

2. Elaborant i defensant el treball de fi de grau en una tercera llengua.

3. Fent una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d’un programa de mobilitat o d'un conveni de cooperació educativa, obtenint un mínim de 9 ECTS.

4. Presentant un certificat del nivell B2 o superior

 

Com acreditar la 3a llengua amb certificats d’idiomes:

1. Demanar  a la institució en la que s’ha fet l’examen que ens enviï els resultats electrònicament a l’adreça d’e-mail de la secretaria de la FIB ( ). Institucions com Cambridge té habilitada aquesta opció a la seva plataforma

2. Fer una una instància per la e-Secretaria>altres, en els períodes establerts,  sol·licitant l'acreditació.

Si no t'és possible acreditar-ho mitjançant la plataforma de Cambridge o altres que permetin una verificació online llavors hauràs de demanar cita prèvia a la secretaria de la FIB i portar original i fotocòpia del certificat.

 

 

Tràmit presencial o en línia

e-Secretaria

Durant els estudis de Grau, abans de sol·licitar el títol de Grau en Enginyeria Informàtica.

Estudiantat del Grau en Enginyeria Informàtica.

  • Original i fotocòpia del certificat o títol de nivell B2 o superior.
  • En els supòsits 1, 2 i 3 l'acreditació és automàtica i no caldrà presentar res:

1. Obtenint un mínim de 9 ECTS corresponents a assignatures impartides en una tercera llengua.

2. Elaborant i defensant el treball de fi de grau en una tercera llengua.

3. Fent una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d’un programa de mobilitat o d'un conveni de cooperació educativa, obtenint un mínim de 9 ECTS.

Aquest tràmit és gratuït.