Pla d'acció Tutorial

Esteu aquí

El Pla de Tutories per a la FIB està dirigit principalment a estudiants de nou ingrés i inclou diverses accions directes amb l’estudiantat.

A més d'aquestes accions, l'estudiantat disposa de sessions puntuals, sessions d'informació específica d’interès per als estudiants en les diverses etapes del grau (per exemple, informació sobre les especialitats del grau, sobre el treball fi de grau, sobre els programes de mobilitat...).