Pla d'acció Tutorial

Esteu aquí

El Pla d'Acció Tutorial de la FIB està dirigit principalment a estudiants de nou ingrés i inclou diverses accions directes amb l’estudiantat.

A més d'aquestes accions, a l'estudiantat  se'l convoca a sessions informatives específiques en les diverses etapes del grau (per exemple, informació sobre les especialitats del grau, sobre el treball fi de grau, sobre els programes de mobilitat...).