Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

Esteu aquí

Jornades de portes obertes 2024

Tens dubtes sobre aquest grau? vine, i t'explicarem tot el que has de saber. Apunta't a les sessions!

El Grau en Ciència i Enginyeria de Dades (GCED) respon a la necessitat de formar graduats amb una visió multidisciplinària de la ciència i l’enginyeria i capaços de fer front als reptes que planteja un entorn tecnològic en evolució i que es basa, en bona part, en sistemes computacionals que generen i analitzen quantitats massives de dades.

El grau vol formar professionals experts en anàlisi i enginyeria de dades estructurades i no estructurades (text, àudio, vídeo, proves mèdiques, indicadors financers, etc.), amb una base matemàtica i habilitats pròpies de l’enginyeria que els permetin modelitzar i resoldre problemes complexos. És un àmbit de treball emergent amb aplicacions tan diverses com ara la informàtica biomèdica, la genòmica, l’analítica financera, l’estudi de fenòmens físics, el comerç electrònic, les ciutats intel·ligents, els esports o les xarxes socials, entre altres..

La ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per l'accés a aquest grau es poden consultar a la pàgina d'accés als estudis.

Coordinador: Guillem Perarnau Llobet -

Sobre

El Grau en Ciència i Enginyeria de Dades, oferit conjuntament per la FIB, l'ETSETB i l'FME, proporciona formació en tres pilars bàsics: matemàtiques i estadística, per poder modelitzar sistemes i tractar la informació de manera rigorosa; computació, per utilitzar els dispositius de càlcul de manera generalitzada i eficient en el tractament de la informació i l'aprenentatge autònom, i processament de senyals, per tractar la complexa informació representada en imatges, àudio i vídeo o generada per qualsevol font de dades codificades digitalment. L'esperit emprenedor i la capacitat d'aprenentatge autònom seran fomentats durant els estudis a partir de matèries específiques i de la participació en projectes multidisciplinaris.

Nota de tall

12,694 (curs 2023-2024)

Durada

El grau té una durada de 4 anys (cursos)

Dedicació

Temps complet: 20h classes, 20h-25h treball personal per setmana
Temps parcial: 10h classes i 10h-12.5h treball personal per setmana

Idioma

Les matèries s'imparteixen en català, castellà o anglès. A la descripció de cada assignatura es pot veure amb més detall l'idioma d'impartició.

Perfil d'entrada

Els estudiants han de tenir una bona base científica, capacitat de raonament lògic, habilitat per treballar amb models matemàtics i bona capacitat d'observació, atenció i concentració.

Segells de qualitat

Per a més informació consulta el Sistema de qualitat de la FIB.

Segell de qualitat excel·lent

Centres participants (FIB centre docent coordinador)

Facultat d'Informàtica de Barcelona
Telecos
FME