SIMCON - Grup de Recerca de Simulació per Ordinador en Matèria Condensada

Esteu aquí

El grup de Simulació per Ordinador en Matèria Condensada (SIMCOM) està format per membres del departament de Física.

El seu objectiu és l'estudi de les propietats microscòpiques de líquids i sòlids mitjançant simulació per computador. Aquesta metodologia permet una millor comprensió de les propietats de la matèria a nivell atòmic, bàsicament les propietats d'estructura i transport no elèctric en sòlids i líquids clàssics, les característiques dels defectes en cristals i les propietats estructurals i termodinàmiques en la matèria quàntica.

 

Les principals línies de recerca són:

  • Sals foses
  • Líquids moleculars i solucions iòniques
  • Matèria quàntica
  • Defectes en cristals metàlics
  • Mecànica estadística del no equilibri

Producció científica

Dona una ullada a la pàgina web de la producció científica de la recerca de la UPC: futur.upc.edu

FUTUR UPC

Descobreix tota la producció Científica dels investigadors de la FIB al portal FUTUR de la UPC

Treballs de fi de grau i màster dels estudiants

Descobreix al portal de coneixement obert de la UPC els projectes duts a terme per estudiants de la FIB 

 

Estudi bibliomètric elaborat per la Biblioteca Gabriel Ferraté
Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional