Curs intensiu

Esteu aquí

La facultat ofereix un curs intensiu gratuït de repàs de Física i Matemàtiques durant el mes de juliol amb un nombre limitat de places. El curs es desenvoluparà durant cinc dies, amb dues hores de Física i tres hores de Matemàtiques diàries.

L'objectiu del curs és repassar i reforçar alguns aspectes d'aquestes matèries importants per al seguiment dels estudis de grau en Enginyeria Informàtica.

 1. Introducció a les interaccions elèctriques: força, camp i potencial elèctric, intensitat de corrent.
 2. Conceptes bàsics de conducció de corrent: llei d’Ohm, resistència, cas d’un fil recte.
 3. Circuits de corrent continu. Lleis de Kirchhoff. Circuit equivalent de Thévenin. Aplicacions.
 4. Introducció a l’Electrònica de l’Estat Sòlid: estructura electrònica, semiconductors intrínsecs i extrínsecs, dopatge.
 5. Díodes d’unió pn. Aplicacions.
 6. Auto-test sobre l’aprofitament del curs intensiu.

 1. Les assignatures obligatòries de matemàtiques al GEI; l'assignatura de FM (primer quadrimestre) i les matemàtiques al batxillerat.
 2. El mètode deductiu, l'argumentació. Enunciats, proposicions i inferències.
 3. Enunciats simples i compostos (llenguatge natural). La negació, la conjunció i el bicondicional.
 4. Diferents disjuncions i diferents condicionals. La disjunció inclusiva i el condicional filònic.
 5. Conceptes de condició necessària i condició suficient.
 6. El càlcul proposicional formal: llenguatge, fórmules ben construïdes, tautologies, contradiccions i fórmules contingents.
 7. Proposicions equivalents, equivalències importants.
 8. Insuficiència de la lògica de proposicions, lògica de predicats. Quantificadors.
 9. Llenguatge del càlcul de predicats. Variables lliures.
 10. Demostracions proposicionals. Prova directa i per reducció a l'absurd, raonament per casos.
 11. La implicació. Tècniques per a demostrar que un enunciat implica un altre (demostració directa, per contrarecíproc, per reducció a l'absurd).
 12. Equivalència de dues o més proposicions.
 13. Raonaments amb quantificadors.
 14. Visió intuïtiva dels conjunts. Comparació entre la grandària de dos conjunts.
 15. Conjunts infinits numerables i no numerables. Mètode de la diagonal de Cantor per provar que l'interval real [0,1] no és numerable.

El curs està dirigit principalment a estudiants de nou accés amb algunes mancances en aquestes matèries i que estiguin disposats a assistir a les classes i seguir les directrius dels professors del curs.

Edició 2023

La inscripció al curs es farà fins al 19 de juliol de 2023 a les 12 h a través del formulari que trobaràs a la pàgina web matrícula a l'apartat 'Estudiants de nou ingrés a primer curs'. Entra, posa el teu DNI al formulari i t'indicarà dia i hora de matrícula. A més et preguntarà si et vols inscriure al curs intensiu. Les places són limitades.

 • Dates de realització del curs: Del 20 al 26 de juliol de 2023
 • Horari: de 9.00 a 14.00 h.
 • Lloc: aula A4204 del Campus Nord de la UPC

Us adjuntem uns tests de Matemàtiques i Física amb continguts de batxillerat per a que pugueu avaluar la necessitat de fer aquest curs.