Assignatures

Obligatòria

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny

Acrònim Nom complet Obert 18-19 Llengües
PE Projectes d'Enginyeria
ALG Àlgebra
AP1 Algorísmia i Programació I Q1 Català
CAL Càlcul
LMD Lògica i Matemàtica Discreta Q1 Català
AC2 Àlgebra i Càlcul Avançats
AP2 Algorísmia i Programació II Q2 Català
COM Computadors
PIE1 Probabilitat i Estadística I
AP3 Algorísmia i Programació III Q1 Català
BD Bases de Dades Q1 Català
PIE2 Probabilitat i Estadística II Q1 Català
SIS Senyals i Sistemes
TEOI Teoria de la Informació
AA1 Aprenentatge Automàtic I
AD Anàlisi de Dades
IPA Introducció al Processament Audiovisual
OM Optimització Matemàtica
PSD Paral·lelisme i Sistemes Distribuïts
AA2 Aprenentatge Automàtic II
BDA Bases de Dades Avançades
CAI Cerca i Anàlisi de la Informació
EI Emprenedoria i Innovació
VI Visualització de la Informació
PIVA Processament d'Imatge i Visió Artificial
POE Processament del Llenguatge Oral i Escrit
TAED1 Temes Avançats d'Enginyeria de Dades I
TAED2 Temes Avançats d'Enginyeria de Dades II

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny