Assignatures

Obligatòria

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny

Acrònim Nom complet Obert 17-18 Llengües
PE Projectes d'Enginyeria
ALG Àlgebra Q1 Català, Anglès
AP1 Algorísmia i Programació I Q1 Català
CAL Càlcul Q1 Català
LMD Lògica i Matemàtica Discreta Q1 Català
AC2 Àlgebra i Càlcul Avançats Q2 Català, Castellà, Anglès
AP2 Algorísmia i Programació II Q2 Català
COM Computadors Q2 Català
PIE1 Probabilitat i Estadística I Q2 Català, Castellà
AP3 Algorísmia i Programació III
BD Bases de Dades
PIE2 Probabilitat i Estadística II
SIS Senyals i Sistemes
TEOI Teoria de la Informació
AA1 Aprenentatge Automàtic I
AD Anàlisi de Dades
IPA Introducció al Processament Audiovisual
OM Optimització Matemàtica
PSD Paral·lelisme i Sistemes Distrbuïts
AA2 Aprenentatge Automàtic II
BDA Bases de Dades Avançades
CAI Cerca i Anàlisi de la Informació
EI Emprenedoria i Innovació
VI Visualització de la Informació
PIVA Processament d'Imatge i Visió Artificial
POE Processament del Llenguatge Oral i Escrit
TAED1 Temes Avançats d'Enginyeria de Dades I
TAED2 Temes Avançats d'Enginyeria de Dades II

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny