Assignatures

Obligatòria

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny

Acrònim Nom complet Obert 24-25 Llengües
ALG Àlgebra Q1 Català
AP1 Algorísmia i Programació I Q1 Català, Castellà
CAL Càlcul Q1 Català, Castellà
LMD Lògica i Matemàtica Discreta Q1 Català
AC2 Àlgebra i Càlcul Avançats Q2 Català, Castellà
AP2 Algorísmia i Programació II Q2 Català, Castellà
COM Computadors Q2 Català
PIE1 Probabilitat i Estadística I Q2 Català, Castellà
AP3 Algorísmia i Programació III Q1 Català
BD Bases de Dades Q1 Català
PIE2 Probabilitat i Estadística II Q1 Català
SIS Senyals i Sistemes Q1 Català, Castellà
TEOI Teoria de la Informació Q1 Català
AA1 Aprenentatge Automàtic I Q2 Català
AD Anàlisi de Dades Q2 Català
IPA Introducció al Processament Audiovisual Q2 Català
OM Optimització Matemàtica Q2 Català
PSD Paral·lelisme i Sistemes Distribuïts Q2 Català
AA2 Aprenentatge Automàtic II Q1 Català
BDA Bases de Dades Avançades Q1 Català, Anglès
CAI Cerca i Anàlisi de la Informació Q1 Anglès
EI Emprenedoria i Innovació Q1 Català, Castellà
VI Visualització de la Informació Q1 Anglès
PE Projectes d'Enginyeria Q2 Català, Castellà
PIVA Processament d'Imatge i Visió Artificial Q2 Català
POE Processament del Llenguatge Oral i Escrit Q2 Castellà
TAED1 Temes Avançats d'Enginyeria de Dades I Q2 Català, Castellà, Anglès
TAED2 Temes Avançats d'Enginyeria de Dades II Q1 Anglès

Optativa

Acrònim Nom complet Obert 24-25 Llengües
ECE Ètica a la Ciència i l'Enginyeria
SEA1 Seminari d'Estadística Avançada I
SEA2 Seminari d'Estadística Avançada II

Q1:setembre-gener Q2:febrer-juny