Sistema de Qualitat

Esteu aquí

La Facultat d'Informàtica de Barcelona ha tingut sempre entre els seus objectius garantitzar la qualitat dels seus programes formatius. En aquest sentit, ja vàrem participar com a centre docent de referència per l'obtenció per part de la UPC del segell de qualitat europea EFQM en el seu nivell màxim d'excel·lència. Aquesta acreditació va ser concedida a la UPC el març de 2002.

Posteriorment, la FIB va participar a la segona etapa de la primera convocatòria del programa AUDIT, que es va dur a terme durant el curs 2008-2009, i va rebre la valoració positiva el mes de juny de 2009.

L'adaptació dels seus estudis a l'Espai Europeu d'Educació Superior va ser considerada per la Facultat una oportunitat per a la reflexió i reorganització del seu funcionament, establint els processos i mecanismes que conformen l’anomenat Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ). Aquest sistema guia una periodicitat d’anàlisi interna i determina un procés cíclic d'avaluació externa de la qualitat amb una fita bàsica que és el procés d'acreditació. L'avaluació externa la realitzen agències de qualitat com AQU (*), i permet supervisar l'execució dels ensenyaments i informa la societat sobre la seva qualitat.

 

Programa AUDIT

AUDIT és un programa desplegat de forma conjunta per ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) i ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia) que té com objectiu afavorir el desenvolupament i la implementació dels Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat a les universitats espanyoles. Aquest programa vol assegurar que aquests Sistemes de Garantia de la Qualitat siguin l'instrument per al seguiment dels programes formatius.

La FIB va participar a la segona etapa de la primera convocatòria, que es va dur a terme durant el curs 2008-2009. I va rebre una VALORACIÓ POSITIVA, tal i com recull el certificat expedit per l’AQU (*) el mes de juny de 2009:

Definició del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat de la Facultat d’Informàtica de Barcelona(*) AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) és membre de ple dret d'ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) i va ser una de les tres primeres agències inscrites a l'EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education). AQU té definit un marc de supervisió de titulacions (Marc VSMA de Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació de títols oficials), i que la UPC ha implantat pels seus centres i titulacions.(Implantació VSMA UPC)

 

 

Acreditacions

Euro-Inf MEI MIRI
Euro-inf
Euro-inf Bachelor
Màster en Innovació i Recerca en Informàtica
Acreditació AQU - Excel·lent
Màster en Enginyeria Informàtica
Acreditació AQU MEI - Favorable
Màster en Intel·ligència Artificial
Acreditació AQU MAI - Excel·lent
Grau en Enginyeria Informàtica
Acreditació AQU - Excel·lent