Degut a les circumstàncies excepcionals en què ens trobem, els actes de defensa de TFM es faran de manera telemàtica mitjançant Google Meet. Qui estigui interessat a assistir a una de les defenses, cal que enviï un correu a amb dos dies hàbils d'antelació a la defensa. Un cop rebuda la petició, el sol·licitant rebrà la informació necessària per accedir a la defensa. 
Abans de la lectura del TFM cal que llegiu la següent informació relacionada amb el desenvolupament de la sessió i el tractament de les dades.

Divendres 15 octubre 2021

10:00
Estudi i anàlisi de l'ùs de dispositius tecnològics en el procés d'ensenyament-aprenentatge
JORDI BALLESTER SADURNÍ
FATOS XHAFA XHAFA
SONIA MORA MORA
Google meet / Divendres 15 octubre 2021
MSEC
10:00
mBOT per facilitar l'aprenentatge de robòtica, circuits i programació a tecnologia de secundària
POL GIRBAU TORREDEMER
FRANCESC JOSEP ROBERT SANXIS
Google meet / Divendres 15 octubre 2021
MSEC
10:35
L'educació híbrida en el context d'emergència sanitària. Anàlisi i comparació dels resultats obtinguts de la hibridació dels dos models d'ensenyament (presencial i virtual) a un CFGM
LAURA CAMERINO CASTAÑER
ENRIC MAYOL SARROCA
ANTONI URPI TUBELLA
Google meet / Divendres 15 octubre 2021
MSEC
10:35
Telescopio robótico para el aprendizaje activo de contenidos STEAM
GABRIEL ALEJANDRO PÉREZ JORDÁN
FRANCESC JOSEP ROBERT SANXIS
Google meet / Divendres 15 octubre 2021
MSEC
11:10
"Diseño y planificación de una salida a un huerto urbano, centrada en alumnos de 3º de ESO"
SERGIO ACEVES ARRANZ
AGUEDA GARCIA CARRILLO
Google meet / Divendres 15 octubre 2021
MSEC
11:10
Proposta de Mòdul Professional en mecanitzat convencional i CNC per alumnes que formen part del Programa de Formació i Inserció (PFI)
PERE GARRIGA SOLÉ
ENRIC X. MARTIN RULL
Google meet / Divendres 15 octubre 2021
MSEC
12:15
Estudio de las posibilidades de utilización de software de gestión de proyectos en la asignatura de Tecnología de Educación Secundaria Obligatoria
ARTURO BARREU LANUZA
JOAN PUIG ORTIZ
Google meet / Divendres 15 octubre 2021
MSEC
12:15
Entorns col·lectius d'aprenentatge i espais escolars
MARIA ELISA LA FERLA
LIDIA FERRE FERRE
Google meet / Divendres 15 octubre 2021
MSEC
12:50
Intervenció a l'espai educatiu a través d'un projecte transversal sostenible de disseny i arquitectura encapçalat pels alumnes de 3r d'ESO
AINA DE MONSERRAT EEK
JOSEP SALUD PUIG
Google meet / Divendres 15 octubre 2021
MSEC
12:50
Aprenentatge Basat en Projectes posat en pràctica a Cicles Formatius de Grau Superior
JORDI LORDAN BURGOS
MARTA PEÑA CARRERA
Google meet / Divendres 15 octubre 2021
MSEC
13:25
Disseny i incorporació de recursos tecnològics i didàctics com a guia per millorar l'ensenyament de l'aeronàutica a la formació professional
IVÁN PRADOS CAMARGO
MIQUEL SORIANO IBAÑEZ
Google meet / Divendres 15 octubre 2021
MSEC
16:00
FP DUAL EN PERÍODO COVID. METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES PARA REFORZAR Y POTENCIAR LAS COMPETENCIAS DEL ESTUDIANTADO.
EMILIO FERRER VERA
OSCAR FARRERONS VIDAL
Google meet / Divendres 15 octubre 2021
MSEC
16:35
Programació d'un curs d'educació emocional pel professorat de cicles formatius d'Informàtica i Comunicacions i desenvolupament d'una eina web de suport.
DAVID LOZANO BALAGUER
MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ
Google meet / Divendres 15 octubre 2021
MSEC
16:35
Fem tecnologia des de casa. Propostes per la millora de la docència online.
ANNA MARIA MARMOL MARTINEZ
ROSA PÀMIES VILÀ
Google meet / Divendres 15 octubre 2021
MSEC
17:10
Aplicació de flipped classroom al cicle formatiu de grau superior d'automatització i robòtica industrials
SONIA HIDALGO LOPEZ
IGNASI ESQUERRA LLUCIÀ
Google meet / Divendres 15 octubre 2021
MSEC
17:10
Elaboració de recursos didàctics basats en la gamificació que permetin l'assoliment del contingut curricular i les competències relacionades amb la reutilització i el reciclatge dels materials.
ALBA ADELL GUTIÉRREZ
MIQUEL SORIANO IBAÑEZ
Google meet / Divendres 15 octubre 2021
MSEC
17:45
Introducción didáctica de la obsolescencia de la tecnología en la Educación Secundaria.
ANTONIO VICENTE ADIVINACION ORTIN
DAVID LÓPEZ ÁLVAREZ
Google meet / Divendres 15 octubre 2021
MSEC
18:15
Proposta d'utilització de les eines H5P per la creació de projectes multimèdia a l'aula
XAVIER BAUBÉS PARRAMON
MARIA JOSE CASAÑ GUERRERO
Google meet / Divendres 15 octubre 2021
MSEC
18:50
Millora de la motivació i desenvolupament cognitiu dels estudiants a través de la contextualització
CRISTINA REINA LEÓN
DAVID LÓPEZ ÁLVAREZ
Google meet / Divendres 15 octubre 2021
MSEC