Degut a les circumstàncies excepcionals en què ens trobem, els actes de defensa de TFM es faran de manera telemàtica mitjançant Google Meet. Qui estigui interessat a assistir a una de les defenses, cal que enviï un correu a amb dos dies hàbils d'antelació a la defensa. Un cop rebuda la petició, el sol·licitant rebrà la informació necessària per accedir a la defensa. 
Abans de la lectura del TFM cal que llegiu la següent informació relacionada amb el desenvolupament de la sessió i el tractament de les dades.

Dimecres 13 juliol 2022

10:00
Elaboración de materiales docentes incorporando el diseño e impresión 3D en U.D. de 1º de ESO
SERGIO ESPINOSA VÁZQUEZ
SILVIA ZURITA MON
A4-204 Campus Nord UPC / Dimecres 13 juliol 2022
MSEC
10:35
Incorporació de la metodologia ABP amb plaques de control per a potenciar el pensament computacional i la robòtica educativa de l'alumnat de Tecnologia de 3r d'ESO.
POL GUSTEMS MOTA
SILVIA ZURITA MON
A4-204 Campus Nord UPC / Dimecres 13 juliol 2022
MSEC