Degut a les circumstàncies excepcionals en què ens trobem, els actes de defensa de TFM es faran de manera telemàtica mitjançant Google Meet. Qui estigui interessat a assistir a una de les defenses, cal que enviï un correu a amb dos dies hàbils d'antelació a la defensa. Un cop rebuda la petició, el sol·licitant rebrà la informació necessària per accedir a la defensa. 
Abans de la lectura del TFM cal que llegiu la següent informació relacionada amb el desenvolupament de la sessió i el tractament de les dades.

Dijous 15 octubre 2020

08:00
Ús de la metodologia ABP en el disseny d'un projecte d'edificació per l'assoliment de les competències del primer curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Projectes d'edificació
ORIOL ALTÈS ESCARRÉ
OSCAR FARRERONS VIDAL
Google Meet / Dijous 15 octubre 2020
MSEC
08:45
Disseny d'una activitat gamificada per a una Unitat Formativa (UF) que faciliti l'aprenentatge de l'alumnat de Formació Professional (FP)
SANTIAGO MORO MUÑOZ
BEATRIZ AMANTE GARCIA
Google Meet / Dijous 15 octubre 2020
MSEC
09:30
MEJORA DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA ORAL EN LOS PROYECTOS FINALES DE CICLOS FORMATIVOS
CARLOS ASENSIO RUIZ
MIGUEL VALERO GARCIA
Google Meet / Dijous 15 octubre 2020
MSEC
10:00
Elaboració de material didàctic per a l'estudi de la transmissió i transformació de moviment per a 3r d'ESO
CARLOS LORENZO MARTINEZ ORTIZ
LLUÏSA JORDI NEBOT
Google Meet / Dijous 15 octubre 2020
MSEC
10:00
Disseny d'un projecte ABP (aprenentatge basat en projectes) per la realització de la UF1 del mòdul M8 al CFGS de Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat
JORGE TOMÁS CENDÓN FERNÁNDEZ
FLORS LLARDEN FILLAT
ENRIC MAYOL SARROCA
Google Meet / Dijous 15 octubre 2020
MSEC
10:15
TIC, emocions i aprenentatge significatiu
LIDIA ALARCON QUERALT
LIDIA FERRE FERRE
Google Meet / Dijous 15 octubre 2020
MSEC
10:45
Guia per un disseny i equipament inclusiu als centres educatius
MIREIA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
MAICA SANZ GOMEZ
Google Meet / Dijous 15 octubre 2020
MSEC
10:45
Estudi i anàlisi de l'ùs de dispositius tecnològics en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
JORDI BALLESTER SADURNÍ
ENRIC MAYOL SARROCA
FATOS XHAFA XHAFA
Google Meet / Dijous 15 octubre 2020
MSEC
11:30
Estudi i integració de les tecnologies de producció musical i sonora als continguts de l'assignatura Cultura Audiovisual de Batxillerat
PAU GARCÍA ESCUTIA
JOSEP PEGUEROLES VALLES
Google Meet / Dijous 15 octubre 2020
MSEC
11:30
APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA ABP AL CFGM DE JARDINERIA I FLORISTERIA
ELVIRA PARRA ARROYO
ANTONIA ARIZA PACHECO
ENRIC MAYOL SARROCA
Google Meet / Dijous 15 octubre 2020
MSEC
12:15
Elaboració del material didàctic necessari per a la inclusió d'una fresadora CNC com a eina d'aprenentatge a l'ESO i Batxillerat
CARLOS RUIZ REYES
ORIOL BOIX ARAGONES
Google Meet / Dijous 15 octubre 2020
MSEC
12:15
"RESOLUCIÓ DE CONFLICTES MITJANÇANT MÈTODES DE GESTIÓ EMOCIONAL DINS DE L'AULA DE CF"
Mª CRISTINA VILAS GASCH
FRANCESC JOSEP ROBERT SANXIS
Google Meet / Dijous 15 octubre 2020
MSEC