Pla d'estudis

Esteu aquí

El màster està dividit en dos mòduls: Direcció i Gestió i Tecnologies de la Informació.

Del mòdul de Direcció i Gestió cal aprovar 12 crèdits ECTS (9 crèdits ECTS d’obligatòries i 3 crèdits ECTS d’optatives) i del mòdul de Tecnologies Informàtiques cal aprovar 48 crèdits ECTS (36 crèdits ECTS d’obligatòries  i 12 crèdits ECTS d’optatives), per obtenir la titulació.
Fes clic en els detalls de l’assignatura per tenir més informació.

 
Optativa
Obligatòria

Mòdul de Direcció i Gestió (12 ECTS)

Mòdul de Tecnologies de la Informació (48 ECTS)

Visualització de dades
(VD - 6 ECTS) (*)

Sistemes d'aprenentatge automàtic en producció
(MLOps - 6 ECTS) (*)

Treball de Fi de Màster
(TFM - 30 ECTS)

(*) L'assignatura es cursa en anglès