Pla d'estudis

Esteu aquí

El màster està dividit en dos mòduls: Direcció i Gestió i Tecnologies de la Informació. Fes clic en els detalls de l’assignatura per tenir més informació.

 
Optativa
Obligatòria

Mòdul de Direcció i Gestió (12 ECTS)

Mòdul de Tecnologies de la Informació (48 ECTS)

Visualització de dades
(VD - 6 ECTS) (*)

Sistemes d'aprenentatge automàtic en producció
(MLOps - 6 ECTS) (*)

Treball de Fi de Màster
(TFM - 30 ECTS)

(*) L'assignatura es cursa en anglès