Laboratoris docents

Esteu aquí

Departament d'AC

El Departament d’AC compta amb una sèrie de recursos que satisfan les necessitats de laboratoris de les assignatures que imparteix la FIB. En concret es tracta de 2 laboratoris (D6-003 i D6-003bis), que funcionen a manera d’aula docent (s’hi imparteixen classes de laboratori).

Aules docents (D6-003 i D6-003bis)

Aquestes dues aules tenen 51 m2 cadascuna. Totes dues aules disposen de 25 llocs de treball, projector VGA fix al sostre i pantalla de projecció.

L'aula D6-003 està equipada amb PC amb processador Intel Dual Core 2 GHz, 2 GB de RAM, i discos durs interns de 250 GB. Monitor TFT color de 17" un dels quals és de 21", d'us per a persones amb deficiències visuals. 

L'aula D6-003bis està equipada amb PC amb processador Intel Core i5 3 Ghz, 4 GB de RAM, i discos durs interns de 500 GB. Monitor TFT color de 19".

Equipament addicional:

 •  50 llicències del programa LogicWorks 5.0 (s’ha fet servir en les pràctiques de les assignatures IC i AC).
 • 4 racks per a les pràctiques de Xarxes amb:
  • 24 routers CISCO 1841
  • 16 commutadors CISCO Catalyst 2950

Aquest equipament està muntat en 4 racks amb rodes(6 routers i 4 commutadors en cada rack), per a poder portar-los fàcilment al laboratori quan es fan servir.

 • Cables de xarxa, 30 directes i 30 creuats.
 • A més, per a les assignatures de PAR, PAP, PACO, HPC i SCA, tenim un clúster de 4 nodes Intel DUAL 6-core XEON E5645 amb les següents característiques:
  • 2 processadors Intel Xeon E5645 2,40 GHz de sis núclis 5,86 GT/s QPI 12MB L3
  • 24 GB memòria DDR3
  • 2 discos durs de 2TB SATA
  • 2 Targetes de xarxa Intel Pro/1000 Gigabit Ethernet

Aquest clúster es troba al CPD del mòdul D6.

El manteniment de tots aquests laboratoris docents es realitza en la unitat TIC de la UTGCNTIC 

D6003

 

D6003bis

 

 

Departament d'ESAII

Els laboratoris docents del Departament d’ESAII estan organitzats en tres espais diferenciats:

 • Laboratori de Disseny Electrònic i Informàtica Industrial amb equipament per al disseny hardware i software de prototipus i sistemes electrònics, ubicat a l’edifici C5-S202 del Campus Nord.
 • Laboratori de Sistemes i Automàtica, amb prototipus de plantes, controladors industrials i eines de disseny assistit i simulació, ubicat a l’edifici C5-S202 del Campus Nord.
 • Laboratori docent de Tecnologia Informàtica i Robòtica amb equipament per al disseny hardware software de prototipus i eines de disseny assistit i simulació, ubicat a l’edifici C5-S203 del Campus Nord.

Laboratori docent de Tecnologia Informàtica i Informàtica Industrial (Edifici C5-S202)

15 punts de treball dotats de:

 • PC amb processador Intel Core i5 3 GHz, 8 Gb RAM i monitor HP LCD 19".
 • Font d’alimentació variable simètrica 30 V/1 A, 15 V/2 A.
 • Font d’alimentació triple 30 V, 2,5 A.
 • Generador de funcions 0.2 Hz ÷ 3 MHz.
 • Oscil·loscopi 2 canals digitals, 100 MHz.
 • 1 Instal·lació (maqueta) simulant una fabrica controlada per PLC.
 • 2 Autòmats programables amb 6 entrades i 4 sortides digitals.
 • 2 Mòduls convertidors A/D de 16 entrades/sortides amb connexió USB.
 • 4 PC amb processador Intel Core 2 Duo E8500 3.16 GHz, 4 Gb RAM i monitor HP LA1951g LCD 19”.
 • Raspberry pi Model B i pantalla tàctil tft.

Laboratori docent de Tecnologia Informàtica i Robòtica (Edifici C5-S203)

12 Punts de treball dotats de:

 • PC amb processador Intel Core i5 3 GHz, 8 Gb RAM i monitor HP LCD 19".
 • 1 Font d’alimentació variable 30 V / 1 A.
 • 1 Font d’alimentació fixa ±12 V, 5V / 1 A.
 • 1 Generador de funcions 0.1 Hz ÷ 1 MHz.
 • 20 Equips LEGO Robotics Mindstorm NXT.
 • Diferents sensors per connectar a Lego Robotics Mindstorm NTX (brúixoles, giroscopis, ultrasons, etc).
 • Nous robots Lego EV3 d’última generació.
 • 5 robots Neato robòtics governats cadascú per 5 raspberry pi Model B.

Material addicional:

 • 24 Pistoles de codi de barres, CCD.
 • 20 Plaques de desenvolupament per a microcontroladors: Marca: Mikroelectronika, model EasyPic 6.
 • 20 Plaques de desenvolupament per a microcontroladors Marca: Microchip, model PIC18F46J50 FS USB Demo Board.
 • 12 Plaques de desenvolupament TMS320C5515 eZdsp™ USB Stick Development Tool.
 • 12 Micròfons per fer proves d’audio amb la placa de desenvolupament TMS320C5515 d’Spectrum Digital Incorporated
 • 1 Programador universal de PLDs LabTool-48.
 • 5 Multímetres digitals portàtils.
 • 2 Analitzadors lògics de 25 MHz, 32 entrades.
 • Material auxiliar (soldadors, cables, sondes, alimentadors, etc.).

 

C5S202

 

C5S203

 

 

Departament de Física

El laboratori docent del Departament de FIS, situat al soterrani 1 de l’edifici A1 del Campus Nord, és compartit amb les escoles de Telecomunicacions i Camins. La superfície destinada a la FIB és de 86 m2. En aquest espai propi hi ha dues taules, i s’hi poden encabir 22 parelles d’estudiants. Actualment, però, hi ha equipament per donar servei a, com a màxim, 16 parelles.

Per al manteniment dels laboratoris compartits es compta amb en Matías Ibarra Bailón, tècnic especialista assignat íntegrament al Departament de FIS. Tanmateix, el departament disposa d’espais per a la correcció de pràctiques d’ordinador en la segona planta de l’edifici B4-B5.

Per a la realització de les pràctiques es disposa del següent material (agrupat segons les assignatures en les quals s’utilitza):

Física (F)

 • Oscil·loscopis: 5 HM-400, 12 HM303-6 (Hameg) i 5 Promax OD-514B.
 • Generadors de funcions: 22 GF-232B (Promax).
 • Fonts d’alimentació: 34 del model EP-613A (Blausonic) i Promax 363B 
 • Sistemes de muntatge de circuits per electrotècnia i electrònica STE de Leybold.
 • 12 Multímetres del model MX556 (Metrix) i 32 del model MD-200 (Promax).
 • 22 Raspberry Pi model 3B+ per al suport a la docència.
 • Projector Mitsubishi XD280U.
 • 20 punters làser MP1800.
 • 19 suports peu plat amb vareta, 39 nous dobles i 39 pinces per buretes i tubs (Selecta).

Així mateix, es disposa de material auxiliar (cables, connexions, emissors i receptors d’ultrasons, etc.), bona part del qual ha estat elaborat específicament per a les pràctiques que es realitzen (bobines, sondes Hall, diodes, etc.).

Física Orientada a la Modelització i l’Animació Realista (FOMAR)

Es disposa d’un braç robòtic que permet realitzar pràctiques de l’assignatura. Es tracta d’un manipulador de 5 graus de llibertat, de la sèrie "Lynxmotion", controlat a través del port sèrie d’un ordinador PC compatible.
Finalment, per a la correcció de les pràctiques d’ordinador de les diferents assignatures, es disposa de dos ordinadors.

 

Aula de Tecnologia de l'edifici A3 

Aula tecnologia del Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària (A3-204)

 • 11 PC HP 8200 MT amb processador Intel Core i5 3 Ghz, 8 GB de RAM, disc dur 500 GB i monitor de 19" LCD.
 • PCs amb sistema operatius Windows 7 i Linux OpenSUSE 42.3.
 • Font d’alimentació variable 30V / 1A.
 • 1 projector de vídeo i altaveus.
A part, l’aula té una zona taller on i podem trobar eines de modelització, com martells, serres de calar, angles, alicates, tisores, llimes, tornavisos, metres, claus de diversos tamany, un petit torn manual, etc…
També consta de varis kits de formació específica per a mecatrònica, electrònica, mòduls PLC, sistemes elèctrics i varis eines i vestimenta necessàries per a poder realitzar les pràctiques amb èxit i seguretat.